Sant Honoré Cafeteria
Matadepera

  Vallès Occidental
  Carrer de Sant Joan, núm. 65
  427

  Coordenades:

  41.5994
  2.02715
  418927
  4605757
  Número de fitxa
  08120 - 72
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII - XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Protecció Ambiental (Número 71 del Catàleg de Béns del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si (IPA)
  Accés
  Fàcil
  Residencial - productiu
  Titularitat
  Privada
  9058105DG1095N0001FE
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici comercial d’una sola planta, ubicat a la cantonada del Carrer de Sant Joan amb el Passatge del Rellotge i que formava part de l’antic Hostal de la marieta, just al davant. Té accés per les dues façanes. És de planta rectangular i la coberta és de teules àrabs a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana principal que dóna al carrer de Sant Joan.

  El parament és arrebossat en la seva pràctica totalitat; només sota la finestra s’ha deixat el paredat vist. També s’han deixat vistos l’emmarcament d’una de les portes d’accés i l’arc de maó posat a sardinell del finestral central.

  L’Hostal de la Marieta, propietari d’aquesta parcel·la l’any 1784, hi construeix les cavallerisses i el pou; que subministrà aigua als veïns fins ben entrada la segona meitat del segle XX.

  El carrer de Sant Joan és l’eix més important del nucli modern, travessa de sud-est a nord-oest el poble perquè coincideix amb el traçat de l’antic Camí Ral de Barcelona a Manresa en el seu pas per Matadepera. Aquest camí travessava el torrent de Can Vinyers venint de Sant Julià d’Altura i seguia la Riera de les Arenes fins La Barata.

  Els primers establiments es poden remuntar a Narcís Girona, cap el 1768, i a Josep Pratginestós. L’establiment de l’Hostal de la Marieta, l’any 1772, indica clarament les necessitats de l’època i l’auge que aquesta via de comunicació que era el camí Ral estava aconseguint.

  Un segon moment d’expansió es produeix amb el fenomen de l’estiueig; amb cases com ca l’Aldavert o can Mossèn Camps i Cal Marcet. A principis del segle XX s’escull aquest carrer per traslladar-hi la nova església parroquial i la corresponent rectoria. Després d’un llarg procés d’adaptació de la població als canvis socials, econòmics i urbanístics que patia el municipi a partir de la segona meitat del segle XIX.

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Volum IV. Catàleg de Béns.

  AMETLLER, Manuel (1997). Els orígens del nou poble de Matadepera (1768-1868).

  FONT i SEGURA, Xavier (1997). Inventari del patrimoni cultural de Matadepera. Inèdit.

  FONT SEGURA; X. i MUNUERA BERMEJO, J. (2014). Matadepera: patrimoni cultural. Ajuntament de Matadepera.