Salt de la Talaia Montclar

Berguedà
Rasa del Salt
Abans de El Casó prendre la pista de l'esquerra direcció nord.
08130-90
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Difícil
Residencial
Privada
002303200CG95F0001JJ
María del Agua Cortés Elía

Habitatge de planta quadrangular, cobert amb teulada a doble vessant amb carener perpendicular a la façana principal oberta a migdia. És de planta, pis i golfes, fet amb paredat de pedra. El conjunt presenta un bon estat degut a una rehabilitació recent. A la banda de llevant té un cos afegit amb teulada a tres vessants, i a la banda de ponent un altre cos amb teulada d'un vessant. La façana és simètrica, amb porta central d'arc rebaixat de pedra. Es troba propera a la Riera del Salt i al salt que forma la riera.

L'estructura d'aquesta casa ens mostra un edifici de principis del segle XX, tot i que podria ser una mica anterior. La rehabilitació no deixa veure elements antics i no la trobem a documentació anterior al segle XX.