Cal Capçana Montclar

Berguedà
Serrat de la Casa Gran
Des de El Casó agafar pista de l'esquerra.
08130-89
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
000202500CG95D0001ZX
María del Agua Cortés Elía

Masia de planta rectangular formada per dos cossos adossats amb diferent alçada. Els dos estan coberts amb teulada de teula àrab a doble vessant i amb carener perpendicular a la façana que s'obre a migdia. El cos situat a sud és de planta i pis sota coberta, i l'altre situat a nord de planta, pis i golfes sota coberta; cada cos construït en diferent època. A la banda de llevant hi ha altres cossos afegits, d'una sola planta, amb teulada a un vessant. La façana principal en part va ser reconstruïda amb maó, i la resta en pedra, amb llindes i brancals de pedra; mentre que el cos nord té cantoneres i marcs de finestres en maó. Davant la casa, a migdia, hi ha una segona construcció de tancament ceràmic.

Per arribar cal prendre el camí al costat del camp de futbol de les Alzines de Montmajor, en direcció al nucli de Montclar, en direcció a El Casó, on cal prendre la pista de l'esquerra, fer 1.500 metres i prendre el trencall de l'esquerra, recórrer 570 metres i prendre el trencall de la dreta.

L'estructura d'aquesta casa ens mostra un edifici de finals del segle XIX, tot i que possiblement la part més antiga podria ser una mica anterior. La única referència documental és que la casa surt al llistat del registre de "Casas de campo y aforados de guerra" de 1856: Capsana, Celedonio Parceria (cognom dubtós).

"Registro de las casas de campo de cada distrito y de los aforados de guerra". 1856. Document original. ACB.