Cal Boatà Montclar

Berguedà
La Devesa
Camí entre cal Gabatx i Sabaters que porta al serrat de la Devesa.
08130-88
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Contemporani
Dolent
Es troba en ruïnes
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
002305500CG95D
María del Agua Cortés Elía

Casa de planta rectangular que es troba al peu d'un antic camí que actualment acaba a cal Peraire. Resten part dels murs perimetrals que ens deixen veure una casa de dimensions considerables, que devia ser de planta, pis i golfes sota teulada que seria a doble vessant. No es conserven elements remarcables, tot i que es distingeix clarament un edifici fet en diferents fases, que la construcció era amb pedra i amb cantoneres ben escairades i dividida en tres crugies perpendiculars al carener de la teulada.

No es disposa d'informació històrica d'aquesta casa, però si que sabem que el 1994 ja estava en ruïnes.