Riera d'en Font
Montgat

  Maresme
  Al centre del terme de Montgat

  Coordenades:

  41.46974
  2.28373
  440190
  4591152
  Número de fitxa
  08126-45
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Estat de conservació
  Regular
  Les comunitats de ribera es troben en estat deficient a causa de la contaminació i l'activitat humana.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Social
  Titularitat
  Pública
  Agència Catalana de l'Aigua
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn

  A Montgat, la riera d'en Font inicia el seu recorregut pel barri de Can Maurici, provinent de Tiana i, després d'uns 1200 metres desemboca al mar. El llit de la riera es manté de sauló, i hi creixen comunitats vegetals de riera com el canyissar. Al seu pas per diversos obstacles urbanístics -com són les autopistes, la carretera i la via del tren- es troba canalitzada.

  El Maresme ocupa un territori amb una plana litoral precedida d'una serralada, on neixen nombrosos torrents i rieres. Són corrents d'aigua de tipus estacional, que segueixen un recorregut curt amb forts desnivells, pel que en èpoques plujoses són habituals les rierades. Els nuclis urbans han crescut al voltant seu, ja que permetien disposar d'aigua i augmentaven la fertilitat de la terra. Amb l'increment de població que hi ha hagut en els darrers anys, els episodis de rierades han provocat nombrosos danys. Per aquest motiu, moltes de les rieres de la comarca s'han soterrat, fet que ha suposat la pèrdua d'aquests espais d'alt interès natural i paisatgístic.