Riera de Sant Jordi
Montgat

  Maresme
  Al Sud Oest del terme de Montgat

  Coordenades:

  41.47033
  2.2671
  438802
  4591230
  Número de fitxa
  08126-44
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Estat de conservació
  Regular
  Es troba en procés de soterrament.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Social
  Titularitat
  Pública
  Agència Catalana de l'Aigua
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn

  La riera de Sant Jordi inicia el seu recorregut per Montgat provinent de Tiana i, després d'uns 1200 metres, desemboca al mar. El darrer tram, que travessa el barri de les Mallorquines, es troba en procés de soterrament, mentre que només es conserva de sauló el tram proper al Pont de Tiana.

  El Maresme ocupa un territori amb una plana litoral precedida d'una serralada, on neixen nombrosos torrents i rieres. Són corrents d'aigua de tipus estacional, que segueixen un recorregut curt amb forts desnivells, pel que en èpoques plujoses són habituals les rierades. Els nuclis urbans han crescut al voltant seu, ja que permetien disposar d'aigua i augmentaven la fertilitat de la terra. Amb l'increment de població que hi ha hagut en els darrers anys, els episodis de rierades han provocat nombrosos danys. Per aquest motiu, moltes de les rieres de la comarca s'han soterrat, fet que ha suposat la pèrdua d'aquests espais d'alt interès natural i paisatgístic.