Riera de Sant Jordi Montgat

Maresme
Al Sud Oest del terme de Montgat

Coordenades:

41.47033
2.2671
438802
4591230
08126-44
Patrimoni natural
Zona d'interès
Regular
Es troba en procés de soterrament.
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Agència Catalana de l'Aigua
Marta Lloret Blackburn

La riera de Sant Jordi inicia el seu recorregut per Montgat provinent de Tiana i, després d'uns 1200 metres, desemboca al mar. El darrer tram, que travessa el barri de les Mallorquines, es troba en procés de soterrament, mentre que només es conserva de sauló el tram proper al Pont de Tiana.

La previsió és que a finals de la primavera del 2009 estigui completament soterrada.

El Maresme ocupa un territori amb una plana litoral precedida d'una serralada, on neixen nombrosos torrents i rieres. Són corrents d'aigua de tipus estacional, que segueixen un recorregut curt amb forts desnivells, pel que en èpoques plujoses són habituals les rierades. Els nuclis urbans han crescut al voltant seu, ja que permetien disposar d'aigua i augmentaven la fertilitat de la terra. Amb l'increment de població que hi ha hagut en els darrers anys, els episodis de rierades han provocat nombrosos danys. Per aquest motiu, moltes de les rieres de la comarca s'han soterrat, fet que ha suposat la pèrdua d'aquests espais d'alt interès natural i paisatgístic.