Riera de Navel Montmajor

Berguedà
Montmajor
A l'extrem sud-est del municipi de Montmajor, limitant amb Viver.

Coordenades:

41.94773
1.74572
396038
4644733
08132-128
Patrimoni natural
Zona d'interès
Regular
Legal
PEIN, 14-12-1992
Fàcil
Social
Pública
Cortés Elía, Mª del Agua

L'espai comprèn els relleus calcaris dels dos vessants a l'entorn del curs mitjà de la riera de Navel, que comprès les solanes i obagues de la Riera entre el Molinet, les Roses de Vilajussana i Torrebadella, per tant es troba entre els municipis de Montmajor i Viver i Serrateix. Agrupa una bona mostra dels ecosistemes forestals del domini del carrascar i roureda de roure de fulla petita. Són freqüents les brolles calcícoles de bruc d'hivers i sanguinària, les boixedes i les joncedes, pressents a quasi tot arreu. Les aigües de la riera, relativament netes, són poblades per comunitats de muntanya pròpies dels rius calcaris: bagra i barb. A la seva riba es troben les restes del Molinet de Navel, d'orígen medieval i situat dins el terme de Montmajor, i el Molí de Vilajussana, dins el terme de Viver. La superfície total de l'espai és de 575 ha, de les que 242,5 ha es troben dins el terme municipal de Montmajor, i la resta a Viver i Serrateix. La mateixa riera constitueix el límits entre els dos municipis.

Hi ha una norma particular inclosa al Pla que no permet realitzar actuacions que impliquin modificacions o canvis essencials en la vegetació de ribera. Escala del plànol: 1:50000.

L'espai va ser inclós l'any 1992 en el Pla d'Espais d'Interès Natural de la Generalitat de Catalunya en tractarse d'una mostra significativa d'una àrea de caràcter forestal al marge esquerre del cardener dins un sector on els conreus tenen molta importància.

Memòria descriptiva dels Espais d'Interès Natural. Generalitat de catalunya. Departament de Medi Ambient. 1992.