Reixac Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Esteve de Granollers
  A 750 metres per camí rural de la carretera C-153, punt quilomètric 3'200

  Coordenades:

  41.96097
  2.28043
  440370
  4645693
  08100-128
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVIII-XIX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Sí, IPA
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 001628000DG44E
  Jordi Compte

  El Reixac es troba situada uns metres al nord del turó de Reixac i la carretera C-25 i a l'est del riu Gurri.
  Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un gran volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i planta pràcticament quadrada. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i la teulada és de quatre vessants. Les obertures es troben distribuïdes en tot l'edifici de manera ordenada, quedant en totes les façanes nombroses finestres als extrems laterals de manera que l'obertura i la cantonada comparteixen carreus treballats.
  La façana principal, orientada a l'oest, conté a nivell de planta baixa un portal d'arc de mig punt adovellat, dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada i una finestra emmarcada amb pedra bisellada. El portal té la inscripció "IESUS MARIA IOSEPH IOSEPH REXACH" a la clau, amb la data de 1768 i una creu intercalada. Al primer pis hi ha tres finestres, dues emmarcades amb pedra bisellada i ampit motllurat i la central, de majors dimensions, emmarcada amb pedra motllurada i amb decoració d'arc de cortina a la llinda a l'interior de la qual hi ha un motiu geomètric i la inscripció "AVE MARIA", i una finestra balconera emmarcada amb pedra motllurada i actualment tapiada. A les golfes hi ha tres finestres d'arc rebaixat, emmarcades amb obra vista i amb un guardapols motllurat amb decoració d'arc conopial. Aquesta mateixa tipologia de finestra amb guardapols es repeteix en el nivell de golfes de totes les façanes.
  La façana sud conté dues finestres emmarcades amb pedra treballada a la planta baixa, una de les quals tapiada. Al primer pis hi ha quatre finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit motllurat, una amb decoració d'arc de cortina a la llinda, i dues finestres situades lleugerament més amunt, una de les quals emmarcada amb monòlits de pedra treballada. A nivell de golfes hi ha quatre finestres d'arc rebaixat emmarcades amb obra vista i guardapols, idèntiques a les de la façana principal però tapiades.
  La façana est té un cos adossat que forma una terrassa a nivell de primer pis delimitada amb barana de pedra treballada. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha tres finestres petites, una de les quals emmarcada amb monòlits de pedra bisellada. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una porta d'accés a la terrassa, també emmarcada amb pedra bisellada, i una finestra petita emmarcada amb monòlits de pedra treballada i situada a un nivell·lleugerament superior. A les golfes hi ha tres finestres d'arc rebaixat amb guardapols, com en la façana est, tapiades.
  La façana nord conté a nivell de planta baixa una porta i una finestra emmarcades amb pedra bisellada. Al primer pis hi ha quatre finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit motllurat, i a les golfes quatre finestres d'arc rebaixat amb guardapols, tapiades.

  El Reixac es troba documentada des del segle XIII, segons mossèn Pladelasala, i apareix documentada també al voltant de l'any 1415, en un llistat de cases de la parròquia de Sant Esteve de Granollers.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  PLADELASALA, Ramon (1955). "Granollers de la Plana". Dins revista Ausa, vol II. 1955.