Casanova d'en Riera Gurb

Osona
Parròquia de Sant Esteve de Granollers
A 300 metres per camí rural de la carretera B-522, punt quilomètric 4'750.

Coordenades:

41.97599
2.27703
440103
4647363
08100-127
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Legal
Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
Fàcil
Residencial
Privada
Ref.Cad: 08099A00300006
Jordi Compte

La Casanova d'en Riera es troba situada en un pla lleugerament elevat a l'est de l'església de Sant Esteve de Granollers i a l'oest del Noguer.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes bastit amb murs arrebossats de maçoneria de pedra i tàpia i coronat amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, es troba dominada per un cos adossat que forma un porxo a nivell de planta baixa i una eixida al primer pis formada per quatre obertures d'arc rebaixat. Al fons del porxo, al nivell de planta baixa del volum principal, destaca un portal emmarcat amb pedra bisellada i una inscripció a la llinda tapada per l'embigat del cos adossat. Al primer pis hi ha quatre accessos a l'eixida, un dels quals emmarcat amb pedra bisellada i a les golfes, per sobre del cos adossat, hi ha quatre finestres. A l'esquerra hi ha una estructura adossada amb un portal d'accés d'arc rebaixat emmarcat amb obra vista.
La façana est es troba dominada per una estructura adossada bastida amb murs de maçoneria de pedra i parts d'obra vista. Pròpiament a la façana, on hi ha una part bastida amb obra vista, no hi ha obertures.
La façana nord conté una estructura amb murs d'obra vista adossada a la part esquerra. Pròpiament a la façana el nivell de planta baixa, bastit amb maçoneria de pedra, queda ocupat per tres contraforts i el primer pis, bastit amb obra vista, conté quatre finestres,
La façana oest conté un gran portal a l'esquerra emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta i nou finestres repartides entre els nivells de primer pis i golfes.
Davant la masia hi ha un pla, l'antiga era, delimitat al sud amb un mur de maçoneria de pedra que sustenta un petit desnivell. A l'extrem sud-oest del pla hi ha una estructura bastida amb murs de maçoneria de pedra, amb cantonades i obertures emmarcades amb obra vista i coronada amb teulada de doble vessant.