Rectoria de Santa Maria de Lluçà Lluçà

Osona
Sector central del terme municipal
A 20 metres de la carretera BV-4341, punt quilomètric 14'500

Coordenades:

42.05033
2.03516
420157
4655815
08109-75
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII-XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament de Lluçà, 2001
Fàcil
Residencial
Privada
Bisbat de Vic. c. Santa Maria, 1. 08500. Vic
Jordi Compte i Marta Homs

La rectoria de Santa Maria de Lluçà es troba adossada al sud de l'església de Santa Maria de Lluçà, al sud-oest del turó on s'assenta el castell de Lluçà.
Es tracta d'un edifici de mitjanes dimensions, format per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb un cos adossat al sud. Està bastit amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats, i coronat amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada a l'oest, forma un petit cos adossat a l'extrem esquerre, formant una petita terrassa a nivell de primer pis coincidint amb el nivell del pati que hi ha davant la façana principal de l'església. A nivell de planta baixa hi ha un portal emmarcat amb pedra treballada i una finestra tapiada emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada, dues finestres balconeres, una de les quals emmarcada amb pedra treballada, i una porta tapiada emmarcada amb pedra bisellada i amb decoració d'arc de cortina a la llinda dins la qual hi ha un relleu floral. A nivell de golfes hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada. A la dreta hi ha el cos adossat al sud, que en la part esquerre no conté obertures i en la part dreta una finestra emmarcada amb pedra treballada a la planta baixa i una galeria al primer pis.
La façana nord dóna al pati que s'estén davant l'església i únicament compta amb els nivells de primer pis i golfes a causa del desnivell sobre el que s'assenta l'edifici. A nivell de primer pis hi ha una porta emmarcada amb pedra bisellada i a les golfes, dues finestres reformades emmarcades amb pedra bisellada. A l'esquerre de la façana hi ha un cos adossat perpendicularment que comunica la rectoria amb l'església.
La façana est es troba a l'interior del recinte tancat que envoltava el monestir. A l'esquerre hi ha el cos adossat formant dos trams diferenciats. A l'esquerra hi ha dues finestres emmarcades amb pedra treballada a la planta baixa i una galeria al primer pis. A la dreta hi ha dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada, una a la planta baixa i l'altra al primer pis, i una finestra emmarcada amb pedra treballada a la planta baixa amb la data de 1659 inscrita junt amb una creu intercalada. En el volum principal hi ha una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta a la planta baixa i tres finestres emmarcades amb pedra bisellada al primer pis, quedant la part dreta dominada per estructures de l'antic monestir, del que encara es conserva una ample arc apuntat bastit amb blocs de pedra treballada.
La façana sud es troba dominada pel cos adossat, que forma una galeria a nivell de primer pis. Per sobre, sobresurt el nivell de golfes del volum principal, amb dues finestres, una emmarcada amb monòlits de pedra bisellada i l'altra amb pedra bisellada. A la dreta de la façana hi ha adossat el mur que tanca el recinte del monestir pel sud, amb un ample portal d'arc de mig punt adovellat.

La rectoria de Lluçà es troba documentada en el cadastre de cases de Lluçà de l'any 1716. Es tracta d'una construcció d'època moderna bastida amb part dels murs que formaven l'antiga canònica i ampliada en època contemporània.

Cadastro de las casas de Llussà terme de Llussanès (any 1716). Arxiu de la Corona d'Aragó.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.