Cal Masover del Vilaró Lluçà

Osona
Sector central del terme municipal
A 1000 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 13'900

Coordenades:

42.05569
2.03249
419943
4656412
08109-76
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A013000100000BY
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Masover del Vilaró es troba adossada a l'est del Vilaró, en un punt lleugerament elevat dins la vall del rec de Miralles i a l'oest del turó sobre el que s'assenta al castell de Lluçà.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per diversos volums adossats de planta baixa i primer pis. El volum principal està bastit amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats i algun dels volums adossats amb obra vista, completament arrebossats i amb cantonades d'obra vista. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada a l'est, conté a nivell de planta baixa un portal i una finestra emmarcats amb maó i llinda de fusta, el portal amb la data de 1843, junt amb una creu intercalada, inscrita a la llinda. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb brancals de maó i llinda i ampit de pedra. A l'esquerre hi ha un cobert adossat i a la dreta un volum que sobresurt amb un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta a nivell de planta baixa. Més a la dreta hi ha tres cossos adossats, el primer amb un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta a la planta baixa i una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta al primer pis, el segon amb una gran obertura sustentada amb pilar central d'obra vista i el tercer amb una finestra emmarcada amb maó a nivell de planta baixa.
La façana sud es troba dominada pel cobert adossat amb teulada d'una vessant. A l'esquerre del cobert hi ha una finestra emmarcada amb maó a nivell de planta baixa i per sobre, a nivell de primer pis, una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta. A la dreta, en un nivell posterior, sobresurt el volum adossat a l'est, amb una finestra emmarcada amb maó a nivell de planta baixa i una eixida al primer pis sustentada amb un pilar central d'obra vista.
La façana oest té un cos adossat bastit amb obra vista que comunica amb la masia del Vilaró formant un pas cobert a sota, per on s'accedeix a l'era del Vilaró. La façana conté una porta emmarcada amb fusta sota el pas cobert, un portal emmarcat amb obra i una finestra emmarcada amb pedra treballada.
La façana nord es troba dominada per un dels cossos adossats, completament arrebossat. Conté un portal i dues finestres emmarcades amb maó a nivell de planta baixa i una porta i dues finestres al primer pis. A l'esquerre sobresurt el volum adossat a l'est, amb una finestra emmarcada amb maó a nivell de planta baixa.

També era coneguda com cal Masover Xic.

Cal Masover del Vilaró es troba documentada en el llistat de cases de la parròquia de Lluçà i sufragànies de l'any 1866 i en canvi no apareix en el llistat de 1793, pel que s'ha de suposar que va ser bastida als voltants de la primera meitat del segle XIX.

BACH, Mn. Àngel (2003). Engrunes de l'arxiu parroquial de Santa Maria de Lluçà. Parròquies del Lluçanès.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.