Rectoria de Sant Cristòfol de Vespella Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Cristòfol de Vespella
  A 750 metres per pista asfaltada de la carretera BV-4601, punt quilomètric 5'800

  Coordenades:

  41.96913
  2.20646
  434249
  4646653
  08100-58
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A01900016
  Jordi Compte

  La rectoria de Sant Cristòfol de Vespella està adossada a l'est de l'església de Sant Cristòfol de Vespella, en una pla ocupat per camps de conreu delimitat al sud pel serrat del Rector i travessat pel Rimentol.
  Es tracta d'un edifici de mitjanes dimensions, format per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes bastit amb murs de maçoneria de pedra completament arrebossats i un volum adossat al sud modernament. Es troba adossat a la façana est de l'església ocultant la major part d'aquesta i està coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada a l'est, mostra una disposició d'obertures simètrica. A la planta baixa hi ha una finestra apaïsada emmarcada amb monòlits de pedra bisellada a cada costat i un portal al centre, emmarcat amb pedra bisellada i amb la llinda formada per tres grans blocs de pedra, el central dels quals amb la data de 1760 inscrita junt amb una creu intercalada i una abreviació parcialment erosionada amb les inicials "B.E.R.". Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada, la central de les quals és balconera i té gravada a la llinda la inscripció "VESPELLA 1761" amb una senzilla sanefa emmarcant la data. A nivell de golfes hi ha tres finestres amb l'emmarcament arrebossat i esgrafiat imitant carreus de pedra.
  La façana sud es troba dominada pel volum adossat que forma un porxo a nivell de planta baixa. Pròpiament a la façana hi ha dues finestres a nivell de planta baixa, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada. A l'esquerra de la façana hi ha el portal principal de l'església.
  La façana nord té una cisterna adossada de planta semicircular amb els murs de maçoneria de pedra completament coberts d'heura. A nivell de planta baixa hi ha dues finestres emmarcades amb obra vista i al primer pis una obertura amb llinda de fusta. A la dreta hi ha la part posterior de l'església.

  Masramon es troba documentada en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360, amb el nom de mas Ramon i en el fogatge de 1553.

  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.