El Bacs Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Cristòfol de Vespella
  A 2100 metres per pista asfaltada i pista forestal de la carretera BV-4601, punt quilomètric 5'800

  Coordenades:

  41.96885
  2.1931
  433142
  4646633
  08100-57
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII-XVIII
  Regular
  En diverses parts de les façanes l'arrebossat es troba escrostonat i en alguns punts la tàpia es troba malmesa.
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref.Cad: 08099A02200036
  Jordi Compte

  El mas Bacs està situat en un pla lleugerament elevat dins la vall de la riera del Vespelló, a l'est de Sant Vicenç i al nord-est del Vespelló.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per diversos volums adossats de planta baixa, primer pis i golfes bastits amb murs de tàpia arrebossats, exceptuant alguna de les ampliacions fetes amb obra vista. Les cantonades són de pedra, l'arrebossat es troba escrostonat en nombrosos punts, i la teulada de doble vessant es troba orientada a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al sud-oest, té una petita lliça tancada davant, delimitada amb estructures i murs de maçoneria de pedra i amb l'accés principal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta. Pròpiament a la façana s'observen tres volums diferenciats formant queixals. El volum de l'esquerra conté dues finestres, una emmarcada amb maó i llinda de fusta, el central forma dues eixides a nivell de primer pis i golfes amb pilars cantoners d'obra vista i el de la dreta, que és l'original, conté una finestra per nivell a més del portal principal de la masia, emmarcat amb pedra bisellada i llinda de fusta tot i que queda parcialment tapat pel volum adossat.
  La façana nord-oest té dues parts diferenciades, la de la dreta correspon a un volum adossat amb cantonades d'obra i pedra barrejades. En aquest volum adossat hi ha únicament una porta i una finestra, ambdues emmarcada amb maó i llinda de fusta. A la part esquerra, corresponent al volum principal de la masia, hi ha quatre finestres a nivell de primer pis i dues a les golfes, a més d'un cobert adossat a nivell de planta baixa.
  La façana nord-est compta amb un pis menys a causa del desnivell sobre el que s'assenta la masia. A la part dreta hi ha adossada una estructura amb teulada de doble vessant i obertures emmarcades amb pedra treballada i maó; i pròpiament a la façana hi ha una porta emmarcada amb pedra bisellada a nivell de primer pis i una finestra a les golfes.
  La façana sud-est forma un queixal a la part esquerra a causa dels diferents volums i té adossades diverses estructures amb murs de maçoneria de pedra a nivell de planta baixa. Al volum principal de la masia hi ha dues finestres al primer pis, una de les quals emmarcada amb monòlits de pedra treballada, i una finestra a les golfes. A la part esquerra sobresurten els dos volums adossats. El primer formant una eixida als nivells de primer pis i golfes, i el segon bastit amb obra vista i amb una finestra a nivell de golfes.
  Uns metres al nord de la masia hi ha una estructura amb teulada de doble vessant i murs de maçoneria de pedra amb parts d'obra vista.

  El Bacs es troba documentada en els llistats de cases que pagaven talla a la parròquia de Sant Cristòfol de Vespella dels anys 1656, 1661, 1681, 1719 i 1738.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.