La Vila Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Cristòfol de Vespella
  A 1000 metres per pista asfaltada i pista forestal de la carretera BV-4601, punt quilomètric 5'800

  Coordenades:

  41.97074
  2.20494
  434125
  4646833
  08100-56
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  XVII-XVIII
  Regular
  La teulada es troba en mal estat i el mur de tàpia que hi ha just a sota es malmet progressivament.
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref.Cad: 08099A01900024
  Jordi Compte

  La Vila es troba situada en un pla lleugerament elevat dins la vall que envolta l'església de Sant Cristòfol de Vespella, al nord-oest d'aquesta.
  Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i un volum amb els mateixos nivells adossat a l'oest del primer que correpon amb la masoveria i es troba parcialment reformat. El volum principal està bastit amb murs de maçoneria de pedra arrebossats i de tàpia a l'extrem superior, amb cantonades de pedra treballada i teulada de doble vessant orientada a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada al sud, mostra una distribució d'obertures simètrica amb tres obertures per nivell. A la planta baixa hi ha un portal d'arc de mig punt adovellat amb una inscripció gravada que ocupa les tres dovelles centrals, tot i que es troba molt erosionada, i dues finestres, una de les quals apaïsada i emmarcada amb monòlits de pedra bisellada. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit motllurat, la de l'esquerra amb decoració d'arc de cortina a la llinda dins la qual hi ha un motiu geomètric esculpit. A les golfes hi ha tres finestres, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada i una altra amb pedra treballada. A l'esquerra del volum principal hi ha el volum adossat amb portals a la planta baixa hi cinc galeries al primer pis formant galeria.
  La façana est conté una finestra a la planta baixa, dues al primer pis i una a les golfes, les del primer pis i la de les golfes emmarcades amb pedra treballada.
  La façana nord compta amb un pis menys a causa del desnivell sobre el que s'assenta la masia. Al centre hi ha un volum adossat amb murs de maçoneria de pedra arrebossats i obertures emmarcades amb obra vista. A l'esquerra hi ha una porta emmarcada amb pedra bisellada tapiada a nivell de planta baixa i dues finestres al primer pis, una de les quals emmarcada amb monòlits de pedra treballada. A la dreta, on s'observen parts d'obra vista, hi ha dues finestres més.
  La façana oest té dues parts diferenciades, la de la dreta moderna i bastida amb murs d'obra i la de l'esquerra amb tres obertures, una de les quals és un balcó emmarcat amb pedra bisellada amb la data de 1794 inscrita a la llinda junt amb un motiu religiós intercalat.

  La Vila es troba documentada en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360 i en els fogatges de 1497 i 1553.

  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.