Rectoria de l'església nova de Sant Miquel Olèrdola

Alt Penedès
Pl. de l'Arcàngel, 7
Sant Miquel d'Olèrdola

Coordenades:

41.32042
1.72298
393121
4575114
08145 - 254
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Fàcil
Religiós
Privada
Bisbat de Barcelona. C. del Bisbe, 5 08002 Barcelona
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

La rectoria de l'església nova de Sant Miquel d'Olèrdola està situada a migdia de l'església. És un edifici de finals del segle XIX. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos d'obertures d'arc pla amb un marc de pedra. El finestral de l'eix central té sortida a un balcó de baranes forjades. Presenta una motllura a nivell dels forjats. El coronament està definit per un capcer semicircular. Les façanes lateral i posterior són més austeres, amb poques obertures d'arc pla arrebossat. El tractament exterior dels murs és arrebossat, excepte la façana lateral, que té el paredat vist.