Rec de Sant Magí
Copons

  Anoia
  Aparcament de Sant Magí, 08289
  Emplaçament
  A l'extrem de tramuntana del nucli urbà, al nou aparcament de Sant Magí
  431m

  Coordenades:

  41.63815
  1.518
  376570
  4610662
  Número de fitxa
  08071-207
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Regular
  L'estructura està en desús.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Copons
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Antic rec situat a l'extrem de tramuntana del nucli urbà, delimitant el nou aparcament situat al costat de la plaça de Sant Magí. El seu recorregut està dividit en dos trams, un situat a la banda de llevant del solar i l'altre a la banda de migdia. El de llevant es correspon amb una canalització rectilínia oberta i delimitada per dos murs de pedra lligada amb morter. Actualment, per l'interior de la canalització hi passa un tub de plàstic que correspon al nou sistema de subministrament de l'aigua. El seu traçat neix sota un alt mur de pedra en el que s'obre una mina subterrània que marxa en direcció nord. Aquesta mina està coberta per un seguit de lloses planes, amb les parets de pedra i una llinda plana reaprofitada a la seva obertura. El tram de migdia del rec és força diferent. Es tracta d'una canalització rectilínia en forma d'U invertida, bastida en pedra lligada amb morter, tot i que hi ha diversos trams reformats recentment. El seu traçat discorre per sota de l'antiga carretera C-1412 i desemboca a la plaça de Sant Magí i el nucli urbà. En aquest darrer tram, la canalització està soterrada. El sistema ha estat reformat i adaptat a les necessitats actuals.

  Antigament, el conducte subministrava aigua a la població.