Rec de Sant Magí Copons

Anoia
Aparcament de Sant Magí, 08289
A l'extrem de tramuntana del nucli urbà, al nou aparcament de Sant Magí
431m

Coordenades:

41.63815
1.518
376570
4610662
08071-207
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Regular
L'estructura està en desús.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Pública
Ajuntament de Copons
Adriana Geladó Prat

Antic rec situat a l'extrem de tramuntana del nucli urbà, delimitant el nou aparcament situat al costat de la plaça de Sant Magí. El seu recorregut està dividit en dos trams, un situat a la banda de llevant del solar i l'altre a la banda de migdia. El de llevant es correspon amb una canalització rectilínia oberta i delimitada per dos murs de pedra lligada amb morter. Actualment, per l'interior de la canalització hi passa un tub de plàstic que correspon al nou sistema de subministrament de l'aigua. El seu traçat neix sota un alt mur de pedra en el que s'obre una mina subterrània que marxa en direcció nord. Aquesta mina està coberta per un seguit de lloses planes, amb les parets de pedra i una llinda plana reaprofitada a la seva obertura. El tram de migdia del rec és força diferent. Es tracta d'una canalització rectilínia en forma d'U invertida, bastida en pedra lligada amb morter, tot i que hi ha diversos trams reformats recentment. El seu traçat discorre per sota de l'antiga carretera C-1412 i desemboca a la plaça de Sant Magí i el nucli urbà. En aquest darrer tram, la canalització està soterrada. El sistema ha estat reformat i adaptat a les necessitats actuals.

Antigament, el conducte subministrava aigua a la població.