Basses de Sant Magí Copons

Anoia
Aparcament de Sant Magí, 08289
A l'extrem de tramuntana del nucli urbà, al nou aparcament de Sant Magí
434m

Coordenades:

41.6384
1.5178
376554
4610690
08071-208
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08070A00400019
Adriana Geladó Prat

Conjunt de dues basses situades a la banda de ponent de l'aparcament de terra que hi ha al costat de la plaça de Sant Magí. Es tracta de dues basses de planta rectangular adossades, tot i que estan construides en dos nivells diferents. La inferior és petita i està bastida en pedra irregular lligada amb abundant morter de calç. Per la banda de ponent, la bassa està adossada a un alt mur de pedra que integra un petit refugi excavat al talús del terreny. L'estructura està rematada amb lloses de pedra escairades i inclinades a mode de safareig. La bassa superior s'adossa a la petita per la banda de migdia. És de dimensions més grans i està bastida amb carreus de pedra ben escairats. Unes escales de pedra donen accés a la part superior, que està bastida en maons i presenta un revestiment arrebossat que cobreix bona part de l'estructura. Aquesta bassa està delimitada per una barana de ferro emblanquinada i no se'n permet l'accés.

El refugi presenta una obertura d'arc rebaixat bastida en pedra. S'endinsa uns dos metres cap al interior del terreny. La seva utilitat no està gens clara: podria ser un magatzem per guardar les eines d'un hort o bé ser un refugi on amagar-se en èpoques de conflicte.