Rajoleria Campins

  Vallès Oriental
  Al sud de la bassa de reserva municipal
  Cal seguir un sender que comença sota la plaça de la Vila fins a la riera i seguir en direcció nord

  Coordenades:

  41.72757
  2.46437
  455452
  4619668
  08039-7
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  BCIL. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  IPA 28499
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08038A001000160000MJ
  Marta Lloret Blackburn

  Rajoleria construïda sobre un marge en una zona de bosc. A la part frontal presenta dues boques d'arc rebaixat de pedra, que es tanquen parcialment amb un mur de maó, dins els quals hi ha la fogaina, excavada sobre el terreny natural. A la part posterior, sobre el marge, hi ha la cambra de cocció, de planta rectangular. A l'interior s'hi depositen sediments, pel que no se'n pot determinar la fondària. La part frontal és feta de pedra irregular lligada amb argamassa, on es poden veure els forats d'un embigat, i l'olla del forn és de maó. El marge on es troba inserida la rajoleria queda parcialment sostingut per murs de pedra seca.

  Es trobava dins la propietat de Can Pons, pel que la gent comenta que va servir per ampliar la casa durant el segle XVIII. En un testimoni gràfic dels volts de 1930 s'observa la rajoleria en ús.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Campins (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.