Forns de ciment
Campins

  Vallès Oriental
  A l'oest del Turó de la Costa dels Prats
  Emplaçament
  Tenen accés directe des de la carretera BV-5114, per un camí sense pavimentar

  Coordenades:

  41.71976
  2.4597
  455058
  4618803
  Número de fitxa
  08039-6
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Regular
  Pateixen deficiències estructurals.
  Protecció
  Legal
  BCIL. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 28500 / CCAA 20767
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Campins. Plaça de la Vila, 6, 08472 Campins
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn

  Forns de ciment construïts en un talús natural. L'estructura consta d'una desena de boques d'arc de mig punt ceràmic amb esplandit, amb l'intradós recobert amb rajoles de maó pla. La part de la fogaina està coberta de sediments. Entre les boques hi ha intercalats els contraforts que reforcen l'estructura, alguns dels quals incorporen portes d'arc de mig punt ceràmic. Al costat d'una de les boques hi ha inscrit l'any "1912" sobre una capa de morter. A la part superior hi ha les cambres de cocció, de planta circular, cobertes de vegetació. El parament dels murs és de maçoneria.

  A mitjans del segle XIX es va instal·lar una indústria cimentera a Campins, que és considerada la primera del país. L'any 1855 ja produïa un total del 45 tones diàries de ciment natural. Per a gestionar l'explotació, es va constituir l'any 1881 la "Sociedad Brossa Casabona y Compañía", que després va passar a denominar-se "La Campinense". Les instal·lacions incloïen la pedrera on s'extreia la pedra, dues cases per als treballadors i els forns on es produïa. En un primer moment, el ciment era transportat en carros fins a Sant Celoni, des d'on es repartia per tot el territori. A causa del mal estat del camí, l'Ajuntament de Campins va procedir a tancar la pedrera fins que el camí fos ben arranjat. Després d'aquest període de desavinences, la companyia va reprendre la seva activitat. L'any 1912 es va prolongar el contracte d'extracció, pel que es van posar rails per les vagonetes, que eren arrossegades per cavalls. La societat va deixar de produir entre el 1915 i el 1916, quan es va traspassar, vers l'any 1917, a "La Auxiliar de la Construcción". L'any 1928 la societat va aprovar la venda dels béns, pel que es va donar per tancada l'etapa productiva als forns de Campins.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  GALEA, N.; GALEA, E. (2002). Monografies del Montseny. V. 17. Associació d'Amics del Montseny.
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arqueològic i paleontològic. Campins (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Campins (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.