Can Pons Campins

  Vallès Oriental
  Passeig de les Tres Germanes

  Coordenades:

  41.7233
  2.46415
  455430
  4619194
  08039-5
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XIII-XX
  Bo
  Legal
  BCIL. Catàleg de Béns a Protegir del POUM de Campins, 2012.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  5595010DG5159N0001GH/ 5595010DG5159N0002HJ/ 5595010DG5159N0003JK
  Marta Lloret Blackburn

  Edifici aïllat constituït per tres volums superposats. El volum principal és de planta quadrangular i té tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos d'obertures; al central hi ha el portal d'arc de mig punt adovellat, amb finestrals d'arc pla de pedra a banda i banda. Al primer pis s'obren tres finestrals d'arc pla de pedra amb l'intradós motllurat, que tenen sortida a balcons de baranes forjades. A les golfes hi ha una finestra d'arc pla de pedra al centre i dos pòrtics d'arc de mig punt a cada costat. Seguint la mateixa tipologia, el nivell superior de la façana de ponent té una galeria horitzontal de deu pòrtics, separats amb una columneta doble de ceràmica. La resta de finestres d'aquesta façana són d'arc pla de pedra carejada o bé arrebossat, disposades aleatòriament. A la façana posterior hi ha diversos portals i finestrals d'arc pla de pedra carejada, distribuïts de forma aleatòria, un dels quals incorpora la data "1784". A la façana de sol ixent hi ha adossat en perpendicular el segon volum, que es prolonga per migdia. S'obre a ponent amb dues galeries horitzontals; a la planta baixa, els pòrtics són de mig punt, mentre que els del primer pis són d'arc apuntat geminat sense columneta. El tercer volum s'adosa en perpendicular al segon estenent-se per sol ixent. És de planta rectangular i té dos nivells d'alçat i la coberta a dues vessants. L'acabat exterior és arrebossat de color rosat a la façana principal i terrós a la resta.

  El Mas Ponç es troba documentat des de l'any 1208, quan n'eren propietaris Joan Ponç i Ermesenda. A finals d'aquest segle, es trobava dins la jurisdicció del Monestir de Montserrat. Després de quedar-ne redimits, el mas va esdevenir una de les pairalies més importants de la zona, dominant bona part del territori. A mitjans del segle XVII, hi va viure Pau Ponç, que va ser batlle i ciutadà honrat de Barcelona. A finals del segle XVIII la casa va ser ampliada, gràcies a la puixança econòmica del moment. L'últim del llinatge dels Ponç que hi va viure va ser Francesc Vendrell Ponç, entre els segles XIX i XX. Amb l'esclat de la Guerra Civil, al mas s'hi va establir l'hospital de la Brigada Internacional, i més endavant un grup de refugiats. La vídua d'en Francesc el va vendre l'any 1944 als Cortada de Sant Celoni. Des d'aleshores, la casa ha passat per diverses mans.

  CAMPS I ARBOIX, J.; CATALÀ, F. (1965). Les cases pairals catalanes. Barcelona: Edicions Destino.
  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.