Ca l'Armengol Campins

  Vallès Oriental
  Camí antic de Sant Fe, 3

  Coordenades:

  41.72786
  2.46815
  455766
  4619698
  08039-8
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVII-XX
  Bo
  Legal
  BCIL. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  IPA 28492
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  5798501DG5159N0001EH
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta irregular que està constituïda per diversos cossos que responen a les ampliacions successives practicades al llarg dels segles. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants desiguals amb el carener perpendicular a la façana. Antigament la casa s'estructurava en dues crugies, que en una reforma posterior van ser ampliades pels laterals i en alçada. El portal d'accés és d'arc de mig punt ceràmic amb els brancals de pedra carejada, i es troba descentrat en el frontis. Sobre d'aquest hi ha una finestra d'arc pla de pedra carejada amb ampit motllurat, que es repeteix en un extrem de la façana. Entre els dos hi ha un rellotge de sol rectangular pintat sobre una capa de morter de calç, així com un finestral d'estil renaixentista que ha estat afegit recentment. Sembla que el finestral prové de la part posterior de la mateixa casa, popularment coneguda com a Cal Tio. Té la mateixa alçada i coberta que el volum principal. En aquesta mateixa façana s'hi ha adossat recentment un cos modern que s'utilitza com a garatge. El parament dels murs és de pedra irregular lligada amb argamassa, revestida amb morter de calç. Davant la masia hi ha una era encaironada, al costat de la qual hi ha una petita bassa amb safareig.

  El nom Armengol apareix documentat a la zona des de l'any 1388, de la mà de Mateu Ermengol. Fins a l'any 1690 no es parla de la "casa Amungol", a partir del qual figura en diversos documents parroquials. A finals del segle XVIII Mariano Armengol va vendre el mas, tot i que poc després la va recuperar la mateixa família, que n'ha mantingut la propietat fins als nostres dies.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Campins (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.