Cal Pagès Campins

  Vallès Oriental
  Serra de Can Cellers
  Situada en una pla erm envotat de massa forestal, propera a un camí que mena fins a Cal Rectoret.

  Coordenades:

  41.72001
  2.47936
  456693
  4618821
  08039-9
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Dolent
  En estat ruïnós.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Difícil
  Sense ús
  Privada
  08038A004000070000MI
  Marta Lloret Blackburn

  Masia en estat ruïnós de la qual se'n reconeix la planta rectangular. Bona part de l'estructura interior s'ha esfondrat i hi creix vegetació. En les parts on els murs assoleixen major alçada amida uns dos metres, que conformen cantonada. L'aparell dels murs és de pedra irregular lligada amb argamassa.

  La primera referència documental del mas apareix al cens de l'any 1862, quan hi vivia en Julià Cañellas Vilardell. A principi de segle hi vivia en Joan Tauleria, que va morir l'any 1923. Poc després, la casa quedà deshabitada, i l'any 1965 ja consta com a ruïna.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.