Cal Rectoret Campins

  Vallès Oriental
  Drecera de Sant Celoni, 9

  Coordenades:

  41.72008
  2.4761
  456422
  4618830
  08039-10
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000704000DG51H0001SO / 08038A004000350000MK
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta quadrangular i tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. A la façana de sol ixent s'hi ha adossat un cos modern de dos nivells d'alçat i coberta a una sola vessant que fa el desaiguat al lateral. Al centre del frontis hi ha el portal d'accés, d'arc pla arrebossat, com ho són la resta d'obertures. A l'eix central, sobre la finestra, hi ha pintat un rellotge de sol. A la façana posterior les obertures són de les mateixes característiques, excepte el portal d'arc escarser. Davant la casa hi ha una era circular encaironada, així com una antiga pallissa, que consta d'un portal amb llinda de fusta i un finestral ceràmic, sobre el qual hi ha la corriola. Dins la finca hi ha diversos volums aïllats de nova construcció, trobant-se tot l'espai enjardinat.

  La primera referència documental de Cal Rectoret és de l'any 1851, quan hi residia la família Renau. La casa podria correspondre's amb Can Renau de les Brugues, documentada de l'any 1788. Després de la Guerra Civil, Joan Montasell va comparar la casa, passant a mans de Pere Camps uns anys més tard. L'any 1962 la van adquirir els Sentís, que n'han mantingut la propietat fins als nostres dies.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.