Cal Teixidor Campins

  Vallès Oriental
  Camí de Sant Guillem, 3

  Coordenades:

  41.71659
  2.46956
  455876
  4618446
  08039-11
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX-XX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08038A005000240000MU / 08038A005000240001QI
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta en forma de "L" que ha estat notablement reformada per habilitar-la com a vivenda moderna. Originalment estava constituïda per un volum de planta quadrangular amb la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. A la façana de garbí tenia adossat un cos d'un sol nivell que probablement constituïa les corts de la casa. En una ampliació posterior, a la façana principal s'hi va adossar un volum perpendicular, de mateixa alçada i coberta. Durant la darrera gran reforma de la casa, feta a la darreria del segle XX, s'ha alçat un nivell el volum principal, quedant la coberta amb els vessants desiguals. El portal d'accés original, d'arc pla arrebossat, s'ha substituït per un de mig punt adovellat. La major part de les finestres són de factura moderna. Pel que fa al volum perpendicular, s'han canviat les obertures i s'ha fet una galeria de dos pòrtics d'arc de mig punt ceràmic a nivell del primer pis. Tot seguit, a la seva façana de xaloc s'ha afegit un cos d'un nivell d'alçat, acabat en un porxo. L'acabat exterior és arrebossat i pintat a la façana posterior i el volum secundari, i la pedra vista al frontis del volum principal. La finca que l'envolta es troba enjardinada i vallada.

  La primera referència documental de la casa correspon al cens de 1864, en què figura com a Teixidoret. Aleshores era propietat de la família Baucells, que es va mantenir-la fins el 1960.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.