Cal Trabaian Campins

  Vallès Oriental
  Sot de Mitjans
  Des del camí Vell de Sant Celoni, seguint pel camí de Can Plana i per un camí en mal estat

  Coordenades:

  41.72398
  2.48259
  456965
  4619260
  08039-12
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVIII
  Dolent
  Es troba en estat ruïnós.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08038A003000300000MR
  Marta Lloret Blackburn

  Masia en estat ruïnós de la qual se'n reconeix la planta quadrangular i un cos annex adossat. Manté la major part de l'estructura exterior, pel que encara és visible que constava de planta baixa i pis i tenia la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. Tot i el mal estat que presenta, encara conserva part de la distribució interior, coberta de vegetació. L'aparell dels murs és de pedra irregular lligada amb argamassa.

  Segons creença popular, aquesta casa era la casa del delme, on s'hi recollien els tributs que recaptava l'església. Tanmateix, aquesta hipòtesi no ha estat contrastada i no hi ha indicis documentals que ho confirmin. En tot cas, la primera referència documental del nom Trebeyant data de l'any 1758, on consta també com a casa Puig de Coma Martina. Els Puig la van vendre als Plana a finals d'aquest segle. A mitjans del segle XIX consta que hi vivia el masover Francisco Novelles. Al llarg dels anys hi van passar diversos masovers, els darrers la van deixar pels volts de 1930. L'any 1933 ja es trobava deshabitada, i el 1969 ja era en ruïnes.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.