Can Bellver Campins

  Vallès Oriental
  Parc Natural del Montseny
  Sota l'església de Sant Cristòfol de Fogars

  Coordenades:

  41.73249
  2.45627
  454781
  4620218
  08039-13
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Dolent
  Es troba en estat ruïnós.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08038A007000430000MH
  Marta Lloret Blackburn

  Masia en estat ruïnós de la qual se'n reconeix la planta rectangular. Manté bona part de l'estructura exterior i interior, malgrat trobar-se coberta de vegetació. La façana més malmesa sembla correspondre's amb la principal, mentre que la posterior permet determinar que constava de planta baixa i pis. Entre la runa de l'enderroc s'oberven les bigues de fusta. A la façana de mestral hi ha un petit tancat que constituïa les corts per al bestiar. L'aparell dels murs és de pedra irregular lligada amb argamassa i en alguns trams de maó.

  El nom Bellver està documentat a Campins des de l'any 1706, tot i que la casa de "Can Vellver" no figura fins el cens de 1862. Va estar habitada fins l'any 1954, tot i que ja es trobava en mal estat de conservació.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.