Quadres Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 450 metres per pista asfaltada i camí rural de la carretera B-152a, punt quilomètric 71'550

  Coordenades:

  41.96127
  2.25304
  438101
  4645746
  08100-108
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVIII-XIX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Sí, IPA
  Restringit
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A00500044
  Jordi Compte

  Quadres es troba uns metres a l'oest de Fogonella i a l'est de la Torre d'en Canal i la zona industrial que l'envolta, al nord de la carretera C-25.
  Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes, un volum adossat perpendicularment al nord-est format pels mateixos nivells i un cos de planta baixa i primer pis adossat a l'oest. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra arrebossats, amb amples cantonades de carreus treballats. La teulada és de quatre vessants en el volum principal i doble vessant en el volum adossat.
  La façana principal, orientada a l'est, té un pati al davant, delimitat al nord pel volum que adossat. A nivell de planta baixa hi ha dos portals d'arc rebaixat, un dels quals emmarcat amb pedra motllurada i una senzilla decoració a mode de capitell, i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha tres finestres balconeres emmarcades amb pedra motllurada, la de la dreta de majors dimensions i amb un escut en relleu integrat al mur just a sobre. A nivell de golfes hi ha tres finestres, una de les quals, balconera, emmarcada amb pedra motllurada. A la dreta sobresurt el volum adossat, que en la seva façana est conté dues obertures per nivell, totes emmarcades amb pedra motllurada, entre les quals que hi ha un portal d'arc rebaixat amb la data de 1806 inscrita a la llinda
  La façana nord té una amplada considerable a causa de la unió dels dos volums adossats. A nivell de planta baixa hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada. Al primer pis hi ha vuit finestres, dues emmarcades amb pedra bisellada i sis de menors dimensions emmarcades amb monòlits de pedra bisellada. A les golfes hi ha quatre finestres, tres de les quals amb ampit de pedra motllurada. A l'extrem dret hi ha un cos adossat que conté una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a la planta baixa i una finestra al primer pis, emmarcada amb pedra bisellada i decoració d'arc de cortina a la llinda amb un motiu floral a l'interior.
  La façana oest es troba dominada per un cos adossat que conté diverses finestres a la planta baixa, una de les quals emmarcada amb pedra treballada i la data de 1862 inscrita a la llinda. El nivell de primer pis queda ocupat per una eixida de banda a banda, formada per sis obertures d'arc rebaixat. Per sobre hi ha el nivell de golfes del volum principal, amb tres finestres.
  La façana sud conté a nivell de planta baixa tres finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha tres balcons emmarcats amb pedra motllurada i dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra bisellada, i a les golfes hi ha una finestra balconera al centre amb una finestra emmarcada amb pedra bisellada a cada costat, una amb decoració d'arc de cortina amb motiu floral a la llinda. A l'esquerra hi ha el cos adossat a l'oest, amb un portal emmarcat amb pedra treballada a la planta baixa i una obertura d'arc rebaixat que forma part de l'eixida al primer pis. A la dreta, formant un queixal sobresurt el volum adossat amb una obertura per planta a l'esquerra i una galeria de quatre obertures d'arc rebaixat a cada un dels tres nivells. A la planta baixa els pilars que sustenten les obertures són de pedra bisellada amb una senzilla decoració a la base i el capitell. Al primer pis els pilars també són de pedra bisellada tot i que sense altra decoració, i a les golfes els pilars estan arrebossats i les obertures emmarcades amb rajol.
  Davant les façanes est, sud i oest de la masia hi ha un recinte tancat delimitat al nord pel mateix edifici i a la resta per murs perimetrals, alguns de maçoneria de pedra. A l'extrem nord-est, davant la façana principal de la masia hi ha l'accés principal, un portal flanquejat per dos pilars de pedra treballada amb decoracions geomètriques i la data de 1822 inscrita. A l'extrem sud-est del recinte hi ha bastida una torreta de planta octogonal amb base de pedra motllurada i teulada piramidal.

  Quadres es troba documentada l'any 974, quan Placídia, el seu fill Sunifred i la seva nora Prudència van vendre a Ansulf les cases, cort, colomer i quatre peces de terra que tenien en la vil·la de Quadres. També apareix en el fogatge de 1553.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  ORDEIG MATA, Ramon (1982). "Villae, viae i stratae d'osona, testimonis de l'antiguitat a l'època medieval". Dins revista Ausa, vol X. 1982.