Pujals Lluçà

Osona
Sector nord-est del terme municipal
A 3300 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 1'300

Coordenades:

42.09312
2.10475
425965
4660503
08109-70
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A007000080000BH
Jordi Compte i Marta Homs

Pujals està situada en un punt elevat dins la vall de la riera Gavarresa, al nord del serrat de les Cabrasses i a l'oest del pantà de Sant Agustí de Lluçanès.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis amb nombroses estructures adossades al sud, est i nord. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada a l'est, conté una estructura adossada a la part esquerra que ocupa bona part de la façana. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra i conté un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta. A la resta de la façana hi ha únicament tres obertures. A nivell de planta baixa hi ha una finestra i un portal emmarcat amb pedra bisellada que conté la inscripció "THARESA SARDANIONS Y PERARIERA VIUDA Y MICOLAU SON FILL ME FECIT 1790" junt amb una creu intercalada. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta.
La façana nord conté una estructura adossada a la part dreta a nivell de planta baixa, bastida amb murs de maçoneria de pedra i amb un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta orientat a l'est. A la resta de la façana i a nivell de planta baixa hi ha una finestra, al primer pis una estructura adossada d'obra vista, l'antiga comuna, i just sota teulada una altra finestra.
La façana oest forma un queixal, amb la meitat dreta, on no hi ha obertures, sobresortint. A la meitat esquerra hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a nivell de planta baixa i una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta al primer pis.
La façana sud té adossada un pati tancat o lliça, delimitada per estructures bastides amb murs de maçoneria de pedra i coronades amb teulada d'una vessant, i per un mur de maçoneria de pedra al sud. L'accés principal de la lliça es troba orientat a l'est, en un pas estret entre la cantonada de la façana principal de l'edifici i una de les estructures. Pròpiament a la façana, i a nivell de primer pis, hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada, dues finestres emmarcades amb pedra treballada i una eixida ubicada just sota teulada emmarcada amb brancals de pedra treballada.
Uns metres a l'est de la masia hi ha una pallissa de mitjanes dimensions bastida amb murs de maçoneria de pedra. Es troba quasi completament coberta de vegetació i no conserva la teulada.

Pujals es troba documentada com a masoveria de Cerdanyons en l'amillarament de 1862. Tot i així l'edificació és anterior com ho testimonia la llinda del portal principal de la masia.

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.