La Coma de Borrassers Lluçà

Osona
Sector nord del terme municipal
A 400 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 6'850

Coordenades:

42.08115
2.07535
423520
4659200
08109-71
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament de Lluçà, 2001
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad: 08108A009000060000BT
Jordi Compte i Marta Homs

La Coma de Borrassers està situada en un punt lleugerament elevat a l'oest d'un petit turó i al nord del serrat de Lurda.
Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per diversos volums adossats de planta baixa, primer pis i golfes, bastits amb murs de maçoneria de pedra arrebossats i amb cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al nord-oest, conté un cos semicircular adossat a l'extrem esquerre. A nivell de planta baixa hi ha un portal emmarcat amb pedra bisellada, una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i un portal d'arc rebaixat. Al primer pis hi ha quatre finestres, una emmarcada amb pedra treballada, dues amb pedra bisellada i una amb pedra motllurada ubicada just sobre el portal principal. A nivell de golfes hi ha tres finestres emmarcades amb monòlits de pedra bisellada i una finestra emmarcada amb maó, tot i que exteriorment arrebossat i pintat a imitació de carreus, tipologia que es repeteix en diverses finestres de la masia.
La façana sud-oest conté sis finestres a nivell de planta baixa, dues de les quals emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha dues finestres balconeres i tres finestres, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada, i una galeria a l'extrem dret formada per dues obertures d'arc de mig punt. A nivell de golfes hi ha dues finestres balconeres emmarcades amb pedra bisellada, una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada, una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada i una galeria formada per dues obertures d'arc de mig punt. En el nivell just sota teulada encara hi ha dues finestres emmarcades amb maó i una galeria de dues obertures d'arc de mig punt. A l'extrem dret hi ha un cos adossat que sobresurt lleugerament.
La façana sud-est té un pati o lliça tancat al davant de grans dimensions, delimitat amb murs de maçoneria de pedra reformats en alguns punts amb formigó. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha un portal emmarcat amb pedra bisellada i dues finestres petites. Al primer pis hi ha una finestra balconera i fins a sis finestres, dues de les quals emmarcades amb pedra bisellada, i a les golfes cinc finestres més.
La façana nord-est forma un queixal a causa de les diferents ampliacions del volum principal. A la part dreta i a nivell de planta baixa hi ha dues finestres apaïsades emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha tres finestres, dues de les quals emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes, una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i dues finestres amb l'emmarcament arrebossat i pintat a mode de carreus. A la part esquerra i a nivell de planta baixa hi ha dues finestres de la mateixa tipologia. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra bisellada i una porta emmarcada amb llinda de fusta que dóna accés a l'exterior, a través d'un pas aixecat format amb volta de lloses a plec de llibre. A nivell de golfes hi ha una finestra amb l'emmarcament arrebossat i pintat imitant carreus. En la part del queixal que mira al nord-oest hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada a nivell de planta baixa amb la inscripció "SAGIMON COMA".
Uns metres al sud i a l'oest de la masia hi ha diverses estructures d'usos agropecuaris bastides amb murs de maçoneria de pedra i reformades amb obra vista. Al voltant de la masia es conserven dos pous, un dels quals amb inscripció datada a principis del segle XX. A pocs metres de la masia s'aixeca una alzina centenària.

A la masia es conserva un arbre genealògic on apareixen entre d'altres el primer hereu documentat de la masia, Pere Coma a l'any 1187, i l'hereu que va aixecar l'actual masia, Bernadí Coma l'any 1623. A la sala principal de la masia es conserva un carreu integrat al mur amb la inscripció "BERNADI COMA MAFET A ANNI 1635".

La Coma de Borrassers es troba documentada des de l'any 1311. Torna a aparèixer documentada en el capbreu de béns del monestir de Lluçà de l'any 1434 dins la batllia de Santa Eulàlia de Puig-oriol i en el fogatge de 1553.

IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.
MASRAMON, Ramon (1990). El Lluçanès Central. Història de la baronia de Lluçà. Ajuntament de Prats de Lluçanès.
PLADEVALL, Antoni (1997). Santa Maria de Lluçà. Antiga canònica agustiniana. Impremta Sellarès (Torelló).
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.