La Coma de Borrassers
Lluçà

  Osona
  Sector nord del terme municipal
  Emplaçament
  A 400 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 6'850

  Coordenades:

  42.08115
  2.07535
  423520
  4659200
  Número de fitxa
  08109 - 71
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Normes Subsidiàries de Planejament de Lluçà, 2001
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad: 08108A009000060000BT
  Autor de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  La Coma de Borrassers està situada en un punt lleugerament elevat a l'oest d'un petit turó i al nord del serrat de Lurda. Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per diversos volums adossats de planta baixa, primer pis i golfes, bastits amb murs de maçoneria de pedra arrebossats i amb cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. La façana principal, orientada al nord-oest, conté un cos semicircular adossat a l'extrem esquerre. A nivell de planta baixa hi ha un portal emmarcat amb pedra bisellada, una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i un portal d'arc rebaixat. Al primer pis hi ha quatre finestres, una emmarcada amb pedra treballada, dues amb pedra bisellada i una amb pedra motllurada ubicada just sobre el portal principal. A nivell de golfes hi ha tres finestres emmarcades amb monòlits de pedra bisellada i una finestra emmarcada amb maó, tot i que exteriorment arrebossat i pintat a imitació de carreus, tipologia que es repeteix en diverses finestres de la masia. La façana sud-oest conté sis finestres a nivell de planta baixa, dues de les quals emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha dues finestres balconeres i tres finestres, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada, i una galeria a l'extrem dret formada per dues obertures d'arc de mig punt. A nivell de golfes hi ha dues finestres balconeres emmarcades amb pedra bisellada, una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada, una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada i una galeria formada per dues obertures d'arc de mig punt. En el nivell just sota teulada encara hi ha dues finestres emmarcades amb maó i una galeria de dues obertures d'arc de mig punt. A l'extrem dret hi ha un cos adossat que sobresurt lleugerament. La façana sud-est té un pati o lliça tancat al davant de grans dimensions, delimitat amb murs de maçoneria de pedra reformats en alguns punts amb formigó. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha un portal emmarcat amb pedra bisellada i dues finestres petites. Al primer pis hi ha una finestra balconera i fins a sis finestres, dues de les quals emmarcades amb pedra bisellada, i a les golfes cinc finestres més. La façana nord-est forma un queixal a causa de les diferents ampliacions del volum principal. A la part dreta i a nivell de planta baixa hi ha dues finestres apaïsades emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha tres finestres, dues de les quals emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes, una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i dues finestres amb l'emmarcament arrebossat i pintat a mode de carreus. A la part esquerra i a nivell de planta baixa hi ha dues finestres de la mateixa tipologia. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra bisellada i una porta emmarcada amb llinda de fusta que dóna accés a l'exterior, a través d'un pas aixecat format amb volta de lloses a plec de llibre. A nivell de golfes hi ha una finestra amb l'emmarcament arrebossat i pintat imitant carreus. En la part del queixal que mira al nord-oest hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada a nivell de planta baixa amb la inscripció "SAGIMON COMA". Uns metres al sud i a l'oest de la masia hi ha diverses estructures d'usos agropecuaris bastides amb murs de maçoneria de pedra i reformades amb obra vista. Al voltant de la masia es conserven dos pous, un dels quals amb inscripció datada a principis del segle XX. A pocs metres de la masia s'aixeca una alzina centenària.

  A la masia es conserva un arbre genealògic on apareixen entre d'altres el primer hereu documentat de la masia, Pere Coma a l'any 1187, i l'hereu que va aixecar l'actual masia, Bernadí Coma l'any 1623. A la sala principal de la masia es conserva un carreu integrat al mur amb la inscripció "BERNADI COMA MAFET A ANNI 1635".

  Edifici inclòs al Catàleg de masies i cases rurals (Pla Especial Urbanístic 2014).

  La Coma de Borrassers es troba documentada des de l'any 1311. Torna a aparèixer documentada en el capbreu de béns del monestir de Lluçà de l'any 1434 dins la batllia de Santa Eulàlia de Puig-oriol i en el fogatge de 1553.

  AJUNTAMENT DE LLUÇÀ (2014) Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Pla Especial Urbanístic (text refós). Lluçà: Ajuntament de Lluçà.

  IGLÉSIES, J. (1981) El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Barcelona: Dalmau.

  MASRAMON, R. (1990) El Lluçanès Central. Història de la baronia de Lluçà. Prats de Lluçanès: Ajuntament de Prats de Lluçanès.

  PLADEVALL, A. (1997) Santa Maria de Lluçà. Antiga canònica agustiniana. Torelló: Impremta Sellarès.