Cal Teixidor del Grau Lluçà

Osona
Sector sud-oest del terme municipal
A 750 metres per pista forestal de la carretera C-154, punt quilomètric 32'400

Coordenades:

42.01718
2.02356
419155
4652145
08109-72
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A017000090000BG
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Teixidor del Grau està situada uns metres al sud del Grau i al nord-oest del nucli urbà de Prats de Lluçanès, a l'extrem sud-oest del terme municipal.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i diverses estructures adossades al voltant, tancant un pati o lliça a l'oest de l'habitatge. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats en els nivells de planta baixa i primer pis i amb murs d'obra vista al nivell de golfes. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada a l'oest conté a nivell de planta baixa tres portals emmarcats amb pedra treballada i llinda de fusta, un dels quals convertit en finestra. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada, dues finestres emmarcades amb pedra treballada, una de les quals tapiada, i dues finestres emmarcades amb maó, una de les quals amb llinda de fusta. A nivell de golfes, on el parament és d'obra vista, hi ha quatre finestres. Davant la façana hi ha una gran lliça delimitada per nombroses estructures, al sud bastides amb murs de maçoneria de pedra i a l'oest amb obra vista. Pel costat nord la lliça queda tancada per una pallissa bastida amb murs i pilars de maçoneria de pedra i tancada parcialment amb murs d'obra vista a la meitat superior.
La façana nord conté un cobert adossat a nivell de planta baixa i cap obertura als nivells de primer pis i golfes.
La façana est conté una porta i dues finestres a la planta baixa, cinc finestres al primer pis i quatre finestres a les golfes, algunes de les quals emmarcades amb pedra treballada i llinda de fusta, i el mur es troba completament arrebossat.
La façana sud es troba dominada per diverses estructures adossades bastides majoritàriament amb murs de maçoneria de pedra.
Al nord de la masia hi ha diverses estructures adossades bastides amb murs de maçoneria de pedra i amb les obertures emmarcades amb maó, entre les que destaquen quatre grans portals d'arc rebaixat, dos orientats al nord i dos a l'oest.

Cal Teixidor del Grau es troba documentada en el llistat de cases de la parròquia de Lluçà i sufragànies de l'any 1866, en el que si bé no apareix la masia amb el nom actual, es citen dues masoveries del Grau que no estan adossades a la masia principal.

BACH, Mn. Àngel (2003). Engrunes de l'arxiu parroquial de Santa Maria de Lluçà. Parròquies del Lluçanès.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.