Cal Masover del Grau Lluçà

Osona
Sector sud-oest del terme municipal
A 700 metres per pista forestal de la carretera C-154, punt quilomètric 32'400

Coordenades:

42.01824
2.02283
419096
4652263
08109-73
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A017000040000BH
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Masover del Grau es troba adossada al nord del Grau, al nord-oest del nucli urbà de Prats de Lluçanès i a l'extrem sud-oest del terme municipal.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per diversos volums adossats de planta baixa, primer pis i golfes. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada a l'est, conté a nivell de planta baixa dues grans obertures d'arc rebaixat emmarcades amb pedra treballada, les dues parcialment tapiades i una reformada com a finestra i l'altra com a portal. Al primer pis hi ha tres finestres, una de les quals emmarcada amb maó i una amb pedra bisellada i la data de 1781 inscrita a la llinda junt amb una creu intercalada. A nivell de golfes hi ha dues finestres emmarcades amb maó i una espitllera emmarcada amb un únic monòlit de pedra treballada. A la dreta hi ha un volum adossat amb un contrafort semicircular adossat al costat del qual hi ha unes escales de pedra treballada. Més a la dreta hi ha un espai cobert que queda adossat a la gran formació rocosa que s'eleva a pocs metres de la masia.
La façana nord es troba dominada peles volums i estructures adossats en aquesta part, per sobre dels quals s'observa una finestra emmarcada amb pedra bisellada a nivell de primer pis i una finestra emmarcada amb maó a les golfes.
La façana oest conté una porta i dues finestres reformades a la planta baixa. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals balconera i l'altra amb ampit motllurat. A nivell de golfes hi ha una obertura d'arc de mig punt emmarcada amb maó i una finestra balconera emmarcada amb pedra bisellada. A la dreta, fent cantonada amb la masia del Grau hi ha un volum adossat bastit amb murs d'obra vista i amb diverses obertures d'arc rebaixat.
La façana sud es troba completament adossada a la masia del Grau.

Cal Masover del Grau es troba documentada en el llistat de cases de la parròquia de Lluçà i sufragànies de 1793, i en canvi no apareix en el cadastre de 1716, pel que s'ha de suposar que és una edificació del segle XVIII.

BACH, Mn. Àngel (2003). Engrunes de l'arxiu parroquial de Santa Maria de Lluçà. Parròquies del Lluçanès.
Cadastro de las casas de Llussà terme de Llussanès (any 1716). Arxiu de la Corona d'Aragó.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.