Puighebreuada Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. de Puighebreuada, s/n, 08184, Palau-solità i Plegamans.
A l'entorn del carrer.
08156-54
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
IIIaC-V dC
Dolent
Únicament es conserva alguna resta superficial.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 8.30. APA.
Sí, CC.AA.: 3168.
Fàcil
Sense ús
Pública
Diversos propietaris
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

Es tracta d'una necròpolis romana descoberta durant les obres de construcció del clavegueram en aquesta zona. Segons el Sr. Ventura, van aparèixer 2 o 3 enterraments en tègula dels que no es van recollir les restes òssies, sinó només les tègules i una àmfora sencera.
El jaciment es troba en força mal estat de conservació, degut a les diverses obres de clavegueram que s'han realitzat.

El material procedent d'aquest jaciment es troba al Museu Parroquial de Palau-solità i Plegamans.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
VENTURA, Ll. (1985) El Meu Poble. Caldes de Montbui: Caligraf.