Plaça de Jaume Balmes o Barriada de Montjuïc Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. Sant Jaume, 17, 08184, Palau-solità i Plegamans.
08156-53
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Edats dels Metalls
Dolent
Probablement destruït pel procés d'urbanització de la zona.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 8.13. APA.
Sí, CC.AA.: 3166.
Fàcil
Sense ús
Privada
0541301DG3004S0001ST
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

Es tracta d'un jaciment arqueològic, situat cronològicament en el Bronze (1800-650 aC.), descobert durant les obres de construcció de la casa que es troba en aquest solar. Les màquines van extreure fragments de ceràmica i van avisar a Ll. Ventura, encarregat del Museu de Palau, que va recuperar dues gerres de grans dimensions gaire bé senceres. Una d'elles llisa i amb nanses de llengüeta, l'altra decorada amb cordons puntillats i les nanses de cinta. No es va fer cap tipus d'intervenció, pel que no es coneix res més del possible jaciment. Les gerres aparegueren a un metre de fondària i, segons els seus descobridors, no hi restava rés més. La família Navarro- Molina va avisar al Sr. Ventura perquè pogués recuperar el material.

El material procedent d'aquest jaciment es troba al Museu Parroquial de Palau-solità i Plegamans.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
VENTURA i VILA, Ll. (1985) El meu poble. Barcelona: Planeta, cop.