Pou del Comte Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Turó Gros
  A la vessant obaga del Turó Gros. Seguint el camí que baixa des del turó de l'Home a Passavets.
  1514

  Coordenades:

  41.77438
  2.44448
  453831
  4624875
  08081-73
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVI-XIX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Pública
  Diputació de Barcelona
  Virgínia Cepero González

  Pou de neu excavat al pendent de la muntanya, situat a la vessant obaga del Turó Gros. És de planta circular, una mica irregular, revestit amb un mur, construït en sec, fet de pedra local d'esquist, de tamany petit o mitjà, treballada només per una de les cares. Conserva el mur de contenció a la banda nord, ben perfilat.
  Es troba a uns 1.514 m d'altitud, amb orientació nord-oest. En quant a les seves mides aproximades, fa 10 m de diàmetre i 7 m de fondària màxima aparent.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081175.
  Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (Fogars de Montclús) número 251.
  A l'inventari de López Cortijo (vegeu bibliografia) és el número 69.

  Del pou del Comte tenim notícia des de l'any 1598.
  En aquest sector de les obagues del turó de l'Home o turó Gros es troben els pous que explotava la companyia de neu de Sant Celoni.

  - DANTÍ, J.; CANTARELL, C.; CORNELLAS, P. (2007) Pous de glaç al Vallès Oriental. Granollers: Consell Comarcal del Vallès Oriental.
  - LÓPEZ CORTIJO, J. (1992) "Els pous de neu i de glaç del Montseny: Inventari per a una preservació". Monografies del Montseny, 7. Viladrau: Amics del Montseny.
  - MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.