Pou del Comte
Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Turó Gros
  Emplaçament
  A la vessant obaga del Turó Gros. Seguint el camí que baixa des del turó de l'Home a Passavets.
  1514

  Coordenades:

  41.77438
  2.44448
  453831
  4624875
  Número de fitxa
  08081-73
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVI-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Pública
  Diputació de Barcelona
  Autoria de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Pou de neu excavat al pendent de la muntanya, situat a la vessant obaga del Turó Gros. És de planta circular, una mica irregular, revestit amb un mur, construït en sec, fet de pedra local d'esquist, de tamany petit o mitjà, treballada només per una de les cares. Conserva el mur de contenció a la banda nord, ben perfilat.
  Es troba a uns 1.514 m d'altitud, amb orientació nord-oest. En quant a les seves mides aproximades, fa 10 m de diàmetre i 7 m de fondària màxima aparent.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081175.
  Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (Fogars de Montclús) número 251.
  A l'inventari de López Cortijo (vegeu bibliografia) és el número 69.

  Del pou del Comte tenim notícia des de l'any 1598.
  En aquest sector de les obagues del turó de l'Home o turó Gros es troben els pous que explotava la companyia de neu de Sant Celoni.

  - DANTÍ, J.; CANTARELL, C.; CORNELLAS, P. (2007) Pous de glaç al Vallès Oriental. Granollers: Consell Comarcal del Vallès Oriental.
  - LÓPEZ CORTIJO, J. (1992) "Els pous de neu i de glaç del Montseny: Inventari per a una preservació". Monografies del Montseny, 7. Viladrau: Amics del Montseny.
  - MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.