Pou de neu del Pla dels Pous Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Turó Gros
A la vessant obaga del Turó Gros, per sota del camí del turó de l'Home a la Font de Passavets.
1530

Coordenades:

41.77503
2.44694
454036
4624946
08081-68
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVI-XIX
Dolent
La seva planta està molt desdibuixada i reomplerta de sediments
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Pública
Diputació de Barcelona
Virgínia Cepero González

Pou de neu de planta circular, situat a poca distància i per sota del camí del turó de l'Home a la Font de Passavets, a les proximitats del pou de neu del Comte. Es troba a uns 1.530 m d'altitud, amb orientació nord-est, i les seves mides aproximades són 7 m de diàmetre i 3 m de fondària màxima aparent.
La seva planta està molt desdibuixada i reomplerta de sediments i de vegetació. El seu interior es troba, gairebé en la seva totalitat, esllavissat, a excepció de diversos fragments del mur de revestiment pel seu costat nord-est, fet de paret seca amb pedra local d'esquist sense desbastar.

Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (Fogars de Montclús) número 40.
A l'inventari de López Cortijo (vegeu bibliografia) és el número 68.

En aquest sector de les obagues del turó de l'Home o turó Gros, encara es conserven diversos dels pous i congestes antigament explotats per la Companyia de neu de Sant Celoni.

-DANTÍ, J.; CANTARELL, C.; CORNELLAS, P. (2007) Pous de glaç al Vallès Oriental. Granollers: Consell Comarcal del Vallès Oriental.
-LÓPEZ CORTIJO, J. (1992) "Els pous de neu i de glaç del Montseny: Inventari per a una preservació". Monografies del Montseny, 7. Viladrau: Amics del Montseny.
-MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.