Congesta del Pla dels Pous Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Turó Gros
A la vessant obaga del Turó Gros, per sobre del camí del turó de l'Home a la Font de Passavets.
1533

Coordenades:

41.7751
2.44621
453975
4624955
08081-61
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XIX
Regular
Pel traçat del camí ha perdut part de les seves característiques tipològiques
Inexistent
Difícil
Sense ús
Pública
Diputació de Barcelona
Virgínia Cepero González

Congesta excavada al sòl, situada a la vessant obaga del Turó Gros, per sobre del camí del turó de l'Home a la Font de Passavets, i a prop del pou de neu del Comte.
És de planta lleugerament ovalada, excavada al pendent de la muntanya per tal d'acumular la neu de forma natural i, pel traçat del camí, ha perdut part de les seves característiques tipològiques. A la banda oest encara conserva una part del revestiment exterior del mur de contenció, fet de pedra de la zona.
Es troba a 1.535 m d'altitud, amb orientació nord, i les seves mides aproximades són uns 8 m d'amplada, 5 m de llargada i uns 2,5 m de fondària màxima aparent.

Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (Fogars de Montclús) número 228.
A l'inventari de López Cortijo (vegeu bibliografia) és el número 67.

En aquest sector de les obagues del turó de l'Home o turó Gros, encara es conserven diversos dels pous i congestes antigament explotats per la Companyia de neu de Sant Celoni.

- DANTÍ, J.; CANTARELL, C.; CORNELLAS, P. (2007) Pous de glaç al Vallès Oriental. Granollers: Consell Comarcal del Vallès Oriental.
- LÓPEZ CORTIJO, J. (1992) "Els pous de neu i de glaç del Montseny: Inventari per a una preservació". Monografies del Montseny, 7. Viladrau: Amics del Montseny.
- MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.