Congesta del Sot de l'Aveteda o de la Collada Fonda Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Turó Gros
Pel camí que baixa des del turó de l'Home a Passavets, a prop del pou del Comte, sota del camí.
1508

Coordenades:

41.77438
2.44298
453706
4624876
08081-62
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVI-XX
Regular
Està reomplerta de sediments i fulles
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Pública
Diputació de Barcelona
Virgínia Cepero González

Congesta de neu, de planta ovalada, excavada al pendent de la muntanya, i situada a la vessant obaga del Turó Gros, a molt poca distancia del pou del Comte. Es troba a uns 1.508 m d'altitud, amb orientació nord, i les seves mides aproximades són 9 m de diàmetre i 5 m de fondària màxima aparent.
Aprofita la roca natural en el costat est, amb talús de contenció en el costat nord. Actualment està desdibuixada i reomplerta de sediments i fulles dels arbres de l'entorn.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081174.
Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (Fogars de Montclús) número 229.
A l'inventari de López Cortijo (vegeu bibliografia) és el número 70.

En aquest sector de les obagues del turó de l'Home o turó Gros es troben els pous que explotava la companyia de neu de Sant Celoni.

-DANTÍ, J.; CANTARELL, C.; CORNELLAS, P. (2007) Pous de glaç al Vallès Oriental. Granollers: Consell Comarcal del Vallès Oriental.
-LÓPEZ CORTIJO, J. (1992) "Els pous de neu i de glaç del Montseny: Inventari per a una preservació". Monografies del Montseny, 7. Viladrau: Amics del Montseny.
-MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.
-OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.