Congesta del Sot de l'Aveteda o de la Collada Fonda Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Turó Gros
  Pel camí que baixa des del turó de l'Home a Passavets, a prop del pou del Comte, sota del camí.
  1508

  Coordenades:

  41.77438
  2.44298
  453706
  4624876
  08081-62
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVI-XX
  Regular
  Està reomplerta de sediments i fulles
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Pública
  Diputació de Barcelona
  Virgínia Cepero González

  Congesta de neu, de planta ovalada, excavada al pendent de la muntanya, i situada a la vessant obaga del Turó Gros, a molt poca distancia del pou del Comte. Es troba a uns 1.508 m d'altitud, amb orientació nord, i les seves mides aproximades són 9 m de diàmetre i 5 m de fondària màxima aparent.
  Aprofita la roca natural en el costat est, amb talús de contenció en el costat nord. Actualment està desdibuixada i reomplerta de sediments i fulles dels arbres de l'entorn.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081174.
  Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (Fogars de Montclús) número 229.
  A l'inventari de López Cortijo (vegeu bibliografia) és el número 70.

  En aquest sector de les obagues del turó de l'Home o turó Gros es troben els pous que explotava la companyia de neu de Sant Celoni.

  -DANTÍ, J.; CANTARELL, C.; CORNELLAS, P. (2007) Pous de glaç al Vallès Oriental. Granollers: Consell Comarcal del Vallès Oriental.
  -LÓPEZ CORTIJO, J. (1992) "Els pous de neu i de glaç del Montseny: Inventari per a una preservació". Monografies del Montseny, 7. Viladrau: Amics del Montseny.
  -MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.
  -OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.