Congesta del Coll del Vent Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Coll del Vent
  A uns 50 metres de la carretera que duu al Turó de l'Home, entre el Coll del Vent i la font Fosca.
  1438

  Coordenades:

  41.76722
  2.45266
  454506
  4624076
  08081-60
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVI-XX
  Dolent
  En mal estat
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Pública
  Diputació de Barcelona
  Virgínia Cepero González

  Congesta de neu excavada al sòl, de planta circular, situada a la pendent de la muntanya, a uns 50 metres de la carretera que duu al Turó de l'Home, entre el Coll del Vent i la font Fosca.
  Es troba a 1.435 m d'altitud, amb orientació nord-est, i les seves mides aproximades són uns 11 m de diàmetre i uns 6 m de fondària màxima aparent.
  En el sector sud es conserven restes del talús de contenció. A l'interior hi ha la roca natural i restes del revestiment de pedra seca sense treballar.
  Actualment, està molt desdibuixada i reomplerta de sediments.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: número 08081172.
  Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (Fogars de Montclús) número 231.
  A l'inventari de López Cortijo (vegeu bibliografia) és el número 72.

  Durant els segles XVII-XVIII es va produir el moment de màxima activitat constructora de pous de neu, relacionat amb un període climàtic molt fred.
  El vessant nord-oest de les Agudes conté la major concentració de pous i congestes del Montseny. Aquesta proliferació de dipòsits es relaciona amb les idònies condicions d'exposició i altitud que ofereix l'indret. La majoria d'aquests pous i congestes s'estenen per la zona dels antics emprius de les Agudes.

  - DANTÍ, J.; CANTARELL, C.; CORNELLAS, P. (2007) Pous de glaç al Vallès Oriental. Granollers: Consell Comarcal del Vallès Oriental.
  - LÓPEZ CORTIJO, J. (1992) "Els pous de neu i de glaç del Montseny: Inventari per a una preservació". Monografies del Montseny, 7. Viladrau: Amics del Montseny, p.92.
  - MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.