Congesta de la Gronxadora Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Sot del Mal
  Situada al vessant oest de la serra del Sot del Mal.
  1365

  Coordenades:

  41.78031
  2.42283
  452036
  4625546
  08081-59
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Popular
  Dolent
  Actualment està molt desdibuixada i reomplerta de sediments.
  Inexistent
  Difícil
  Sense ús
  Privada
  08080A002000010000HH
  Virgínia Cepero González

  Congesta excavada al sòl, de planta circular, situada al vessant oest de la serra del Sot del Mal. Es troba a 1.365 m d'altitud, amb orientació oest, i les seves mides aproximades són uns 10 m de diàmetre i uns 2 m de fondària màxima aparent. La terra extreta del seu interior durant la seva excavació va quedar amuntegada amb diverses pedres, a la vessant de la pendent de la muntanya, a mode de mur.
  Actualment està molt desdibuixada i reomplerta de sediments i fulles dels arbres de l'entorn.

  Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (Fogars de Montclús) número 227.
  A l'inventari de López Cortijo (vegeu bibliografia) és el número 64.

  Durant els segles XVII-XVIII es va produir el moment de màxima activitat constructora de pous de neu, relacionat amb un període climàtic molt fred.
  El vessant nord-oest de les Agudes conté la major concentració de pous i congestes del Montseny. Aquesta proliferació de dipòsits es relaciona amb les idònies condicions d'exposició i altitud que ofereix l'indret. La majoria d'aquests pous i congestes s'estenen per la zona dels antics emprius de les Agudes.

  Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (Fogars de Montclús) número 227.
  A l'inventari de López Cortijo (vegeu bibliografia) és el número 64.