Portal del carrer França núm. 11
Calldetenes

  Osona
  Nucli urbà de Calldetenes Carrer França núm. 11 (08506 Calldetenes)
  Emplaçament
  Al mig del carrer França, a la vorera encarada a llevant.

  Coordenades:

  41.92669
  2.28345
  440589
  4641885
  Número de fitxa
  08037 - 129
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Regular
  Caldria protegir aquest element de futures actuacions i reformes de la casa, que semblen imminents.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Estructural
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 001A09001
  Autor de la fitxa
  Raquel Valdenebro Manrique

  Portal arquitravat que permet l'entrada a l'edifici del carrer França núm. 11, dins del nucli urbà de Calldetenes. Es tracta d'un portal presidit per una llinda monolítica de grans proporcions, sense cap data ni inscripció gravada. Aquesta llinda es recolza sobre els dos carreus superiors que configuren l'inici dels brancals. Es tracta de dos carreus quadrangulars amb l'intradós rebaixat a la part inferior, formant un portal. Aquests carreus recauen al mateix temps en tot un seguit de carreus de diferents mides, que acaben de delimitar els brancals laterals del portal. Aquest portal es situa a l'extrem dret de la façana d'un edifici entre mitgeres, orientat al sud-oest, seguint la línia de façanes que configura el carrer França. Es tracta d'un edifici aixecat en mur de mamposteria irregular. La manca d'arrebossat exterior -que sens dubte algun dia tingué- permet observar el parament, revelant l'existència d'un arc de sardinell fet en totxana, que s'ubica just sobre el portal descrit anteriorment, i que permet distribuir millor el pes de l'edifici, alliberant la llinda superior del portal de les pressions de la façana. Al cantó esquerre de dita façana, a tocar d'aquest portal, s'observa la presència d'una obertura formada per un portal modern de grans dimensions, que ocupa bona part de la resta de la planta baixa, i que permet l'accés actual a la vivenda. Es tracta d'un edifici de planta baixa, primer pis i pis sota teulada. Al primer pis, destaca la presència de dues finestres quadrangulars, reforçades amb carreus ben escairats, i amb llindes monolítiques; també compten amb ampits motllurats molt degradats. El pis sota teulada és aixecat en tàpia.

  Malgrat que el portal no duu inscripcions o dates gravades, es tracta de l'únic portal d'aquesta tipologia localitzat a Calldetenes.

  Per les dates conservades a les llindes de pedra, cal pensar que l'origen del carrer s'ha de situar a la segona meitat del segle XVIII. El nucli urbà de Calldetenes té els seus orígens a partir del segle XVI, a la confluència dels antics camins que anaven de Vic a França per Sant Julià de Vilatorta (carrer gran), i per la branca que d'allà sortia i anava a Sant Tomàs de Riudeperes . Entre ambdós camins va sorgir una plaça, la Plaça Vella, i el conjunt es va acabar completant amb un seguit de carrers annexes més petits. La ubicació del carrer França, fa pensar que podria tractar-se d'un carrer nascut com a raval, a partir de la construcció de l'església parroquial, d'aquí que les dates siguin de la segona meitat del segle XVIII, mentre que les del carrer Gran i Plaça Vella tenen algunes d'un segle anterior. Malgrat tot, forma part de la primitiva xarxa urbana del nucli de Calldetenes, juntament amb el de Sant Tomàs, Gran i Plaça Vella. El 1888 el nucli urbà comptava amb quatre carrers: Gran o Major, de França, de Sant Tomàs i del Serrat. El creixement urbanístic de la segona meitat del segle XX el va fer créixer en sentit nord-oest, prolongant-lo fins al carrer Pirineu, amb un aspecte totalment diferent, que contrasta amb la línia de façanes tradicional del tram originari.

  AA.DD. ( 1995) Calldetenes. Imatges en el temps. Primera part (1911-1960). Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes VILAMALA I SALVANS, J (2002) De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d'un poble viu. Ed. El Mèdol. Calldetenes.