Línia de façanes del carrer França Calldetenes

Osona
Nucli urbà de Calldetenes (08506 Calldetenes)
C/França del nucli urbà de Calldetenes, darrera l'església parroquial

Coordenades:

41.92678
2.28343
440587
4641895
08037-110
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Popular
XVIII
Regular
La manca d'una llei de protecció ha fet desapareixer aquests darrers anys alguns edificis del carrer i els elements que contenien,
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 001A09001
Raquel Valdenebro Manrique

El carrer França, nascut a redós de l'església parroquial de la Mare de Déu de la Mercè, conserva en bona manera la fisonomia de l'urbanisme tradicional del nucli urbà de Calldetenes. Es tracta d'un carrer asfaltat que discorre en sentit NO-SE, des de la Plaça Vella de Calldetenes, darrera de l'església parroquial, fins al carrer Pirineu, malgrat que el tram històric es correspon només fins a la cruïlla amb el carrer Unió. Entre Unió i Pirineu és en realitat una prolongació. La seva amplada és d'uns 6 metres amb voreres a banda i banda. El seu principal interès radica en el fet de que ha conservat bona part de les construccions originals, malgrat que algunes lleugerament modificades, mantenint una línia de façanes molt unitària, que atorga al poble la seva peculiar imatge històrica. En tots els casos es tracta de construccions entre mitgeres, de planta quadrangular o rectangular, de planta baixa i primer pis, malgrat que algunes tenen segon pis, amb les teulades a dues vessants inclinades vers el carrer. Les façanes s'obren amb portals allindats, molts d'ells presidits per llindes monolítiques de pedra amb dates, i finestres quadrangulars, algunes convertides en finestres balconeres, amb el perímetre reforçat per carreus de pedra. (fitxes núm. 18 i 19, 129 corresponent als números de carrer 8 , 9 i 11 respectivament). La majoria de les cases es troben arrebossades i pintades amb colors diversos, entre blancs, cremes, marronosos. Alguna d'aquestes cases ha estat restaurada recentment conservant i potenciant els seus elements tradicionals, com és el cas de la casa cantonera amb el carrer Sant Jordi, que duu el número 6. En altres ocasions s'ha optat per l'enderroc, de tal manera que són molts els solars buits al carrer, alguns dels quals comptaven amb cases amb llindes datades, incloses a les fitxes de Patrimoni Arquitectònic del SPAL. És el cas dels números 16 i 20. Caldria, doncs, actuar per la conservació de la línia de façanes dels carrers, evitant restauracions inapropiades i construccions agressives.

Per les dates conservades a les llindes de pedra, cal pensar que l'origen del carrer s'ha de situar a la segona meitat del segle XVIII. El nucli urbà de Calldetenes té els seus orígens a partir del segle XVI, a la confluència dels antics camins que anaven de Vic a França per Sant Julià de Vilatorta (carrer Gran), i per la branca que d'allà sortia i anava a Sant Tomàs de Riudeperes. Entre ambdós camins va sorgir una plaça, la Plaça Vella, i el conjunt es va acabar completant amb un seguit de carrers annexes més petits. La ubicació del carrer França, fa pensar que podria tractar-se d'un carrer nascut com a raval, a partir de la construcció de l'església parroquial, d'aquí que les dates siguin de la segona meitat del segle XVIII, mentre que les del carrer Gran i Plaça Vella en tenen algunes d'un segle anterior. Malgrat tot, forma part de la primitiva xarxa urbana del nucli de Calldetenes, juntament amb el de Sant Tomàs, Gran i Plaça Vella. El 1888 el nucli urbà comptava amb quatre carrers: Gran o Major, de França, de Sant Tomàs i del Serrat. El creixement urbanístic de la segona meitat del segle XX el va fer créixer en sentit nord-oest, prolongant-lo fins al carrer Pirineu, amb un aspecte totalment diferent, que contrasta amb la línia de façanes tradicional del tram originari.

AA.DD. ( 1995) Calldetenes. Imatges en el temps. Primera part (1911-1960). Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes VILAMALA I SALVANS, J (2002) De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d'un poble viu. Ed. El Mèdol. Calldetenes.