Portal del carrer Gran núm. 48 Calldetenes

Osona
Nucli urbà de Calldetenes Carrer gran nú, 48 (08506 Calldetenes)
Al centre del carrer Gran de Calldetenes.

Coordenades:

41.92554
2.28146
440423
4641759
08037-109
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVIII
1798
Regular
Caldria tenir en compte la protecció i conservació d'aquesta llinda de cara a futures reformes i remodelacions de la casa. Actualment la casa es troba abandonada i al portal s'observen mostres d'erosió de la pedra bastant accentuades.
Inexistent
Fàcil
Estructural
Privada
Ref. cad.: 004A09031
Raquel Valdenebro Manrique

Portal i llinda de la casa del núm. 48 del carrer Gran, dins del nucli urbà de Calldetenes. Es tracta d'un portal arquitravat situat en la façana que d'aquest edifici dóna al carrer Gran i s'orienta al nord. El portal es cobreix amb una llinda monolítica que duu gravada la següent inscripció: "Pere Guardia me fet, 1798", configurant-se com una de les més antigues del poble. Aquesta llinda es recolza sobre uns brancals formats per carreus de diferent mida, que sobresurten sobre l'arrebossat general de la façana. Aquest portal s'emmarca com a portal principal d'una casa entre mitjeres, la façana de la qual s'alinia amb la resta de façanes que configuren el carrer Gran de Calldetenes. Es tracta d'una casa de planta baixa i primer pis, aixecada en mur de mamposteria irregular, arrebossada i pintada en clor blanc, amb alguns fragments d'aquest arrebossat molt deteriorats.

L'establiment de població a Calldetenes va començar a la segona meitat del segle XVI. El 1609 el nucli de cases de Calldetenes ja devia estar consolidat. Estructuralment, el nucli antic és format per la confluència dels antics camins que anaven de Vic a França per Sant Julià de Vilatorta (carrer Gran), i per la branca que d'allà sortia i anava a Sant Tomàs de Riudeperes. Entre ambdós camins va sorgir una plaça, la Plaça Vella, i el conjunt es va acabar completant amb un seguit de carrers annexes més petits. Si bé el carrer Gran es trobava ja plenament consolidat al segle XVII, bona part de les seves edificacions pertanyen al segle XVIII, especialment les corresponents als extrems del carrer, la qual cosa indica el seu creixement durant aquest període. Cal pensar que la data gravada al portal principal de la casa, 1798, podria tractar-se de la data fundacional de la casa, i el nom de Pere J. Guàrdia, seria el nom del propietari en aquells moments. Segurament, la casa patí reformes estructurals importants, especialment a l'alçada del primer pis amb l'obertura de la finestra actual, producte d'alguna reforma, segurament a mitjans del segle XX.

AA.DD. ( 1995) Calldetenes. Imatges en el temps. Primera part (1911-1960). Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes VILAMALA I SALVANS, J (2002) De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d'un poble viu. Ed. El Mèdol. Calldetenes.