Pont del Molí Sant Julià de Cerdanyola

Berguedà
Sany Julià de Cerdanyola
A l'entrada al nucli

Coordenades:

42.22357
1.89404
408728
4675191
08903-242
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Obert
Altres
Pública
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
María del Agua Cortés Elía. OPC

Pont de l'entrada del poble davant molí és de paredat de pedra, amb la part inferior d'arc de mig punt rebaixat i reforçat amb arrebossat de ciment. Els estreps de cada extrem són més amples que el pont per donar suport al conjunt.

El pont del Molí salva el desnivell que provoca el torrent del Castell al punt on conflueix amb la carretera BV 4021. La carretera es va construir entre 1926 i 1927 gràcies a la cessió de part de bosc que va fer la Junta de Capmasats i Magallers a la Mancomunitat de Catalunya, i va quedat totalment enllestida el 1974. Aquest pont ja existia abans de la construcció de la carretera, tot i que en aquest moment es va ampliar, per tant és una obra de finals del al dècada dels anys 20 del segle XX. El torrent, a la zona de les Deveses es converteix en el riu o riera de Cerdanyola, tenint ja un cabal més important.

DD.AA. (1998) Sant Julià de Cerdanyola. Municipi de sempre. Municipi recuperat. Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola.