Pont de la O
Òdena

  Anoia
  Camí de Can Sabaté
  Emplaçament
  Després de l'A-2. Salvaguarda el torrent conegut com del Pont de la O

  Coordenades:

  41.60514
  1.63
  385840
  4606843
  Número de fitxa
  08143 - 16
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Obra civil
  Contemporani
  Segle
  XX
  Any
  1900
  Estat de conservació
  Dolent
  L'element emblemàtic de la O ha estat enderracat i ha desaparegut.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA, núm. 6.722
  Accés
  Obert
  Estructural
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament d'Òdena. Plaça Major, 2
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  El Pont de la "O" és de traçat en corba i desenvolupament massís i els ulls acabats amb arc de mig punt oberts en els extrems del seu traçat. L'arc de la banda sud està acarat al curs de la riera i l'arc de la banda nord enfila el traçat d'un antic camí, actualment obsolet. A la banda de ponent, entre els dos arcs, hi ha una petita illeta natural de planta triangular que fa de tallamar aigua amunt. Al costat de l'arc situat a la banda nord hi ha un mur de pedra que funciona de contrafort o tallamar.
  Els paraments exteriors i l'interior de les voltes són construïts amb pedra i argamassa i els arcs tenen un dovellatge d'una sola rosca. L‘interior de les voltes conserva les marques de l'encofrat del canyís. Ambdós estreps o trams extrems del pont són de carreuat irregular i s'entreguen amb traçat curvilini contra el terreny. L'acabat del tauler és una calçada de terra i conserva els antics desguassos construïts amb pedra. El pont queda protegit per una barana de brèndoles de fusta de secció circular construïda l'any 2010. Sobre un arc hi ha una placa de pedra inserida en el mur on es llegeix: PROPIEDAD DE CASA ROCA. MCM.
  Tal com cita Melani García: "Una arqueta recull les aigües del camí i les recondueix mitjançant una canonada fins al pont, abocant les aigües al torrent."

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Josep-Vicenç Mestre: "El pont conegut com de la "O", estava situat dins la finca de can Roca de la Pedrissa, mas que fins l'any 1925 estava dins del terme municipal d'Òdena. La família Roca a inicis de segle XX va aplicar importants reformes constructives a les seves propietats. Així va dotar a la casa d'un aspectes senyorial, acastellat, amb merlets i decoració historicista a una torre lateral. També van construir dos punts dins la seva finca per creuar torrents que dificultaven molt el trànsit dels carros, un fou el de la "O" i l'altre el de la "I". En un dels laterals s'aixecava una arcada simulant la lletra "O" que malauradament fou enderrocada pel pas d'un vehicle pessant a inicis del segle actual".

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç (1992) Òdena pam a pam. Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Òdena, Òdena.