Fàbrica tèxtil "Avimalé y Pena"
Òdena

  Anoia
  Avinguda de Manresa, 41
  Emplaçament
  A l'avinguda de l'Estadi

  Coordenades:

  41.60357
  1.63941
  386621
  4606657
  Número de fitxa
  08143 - 15
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  6768205CG8066N0001RP
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Conjunt industrial constituït bàsicament per tres naus juxtaposades orientades a ponent amb façana a l'Avinguda de l'Estadi i cossos adjunts a la banda nord, bastits en diferents fases, constituint un únic volum construït.
  Les dues naus extremes són més antigues, de planta allargassada i coberta a dos
  vessants. L'espai entre ambdues naus es va cobrir amb coberta a dos vessants de xapa, constituint la tercera nau central.
  La façana de la nau situada a la banda nord, disposa d'un capcer que segueix la pendent de la coberta i de dues pilastres centrals i dues d'extremes coronades amb florons. A la part superior de la façana hi ha una obertura circular centrada amb el carener. A cada pany definit entre les pilastres hi ha una obertura tancada amb reixa i en part tapiada. La part inferior de la nau presenta un basament de paredat irregular. La resta està construïda amb obra de fàbrica arrebossada.
  La façana de la nau situada a la banda sud també presenta un acroteri que amaga una coberta de xapa i segueix la seva pendent i tres florons que coronen els dos extrems i la seva part central. La façana està composada per dos grans finestres mig tapiades i protegides amb una reixa i dues finestres a la part superior més petites i dentades. Aquesta nau té trams construïts amb bloc de formigó.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  La fàbrica tèxtil Avimalé&Pena es va instal·lar en aquest recinte, inicialment format per dues naus paral·leles. Posteriorment el recinte va ser seu de diverses empreses. Actualment acull 'empresa de Industrias Gráficas del Envase Anoia S.L., IGEASA, que es va fundar el setembre de l'any 1983. La societat dóna feina a 43 persones i treballa en tres equips.
  L'empresa està especialitzada en embalatges de contracolat per empreses vinícoles de la
  regió.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.