Pont de Can Massó Campins

  Vallès Oriental
  Ctra. De Campins a Santa Fe BV-5114, km. 6,5

  Coordenades:

  41.72931
  2.46728
  455695
  4619860
  08039-48
  Patrimoni immoble
  Obra civil
  Contemporani
  XIX
  Regular
  Malgrat l'estat estructural sembla bo, el tauler presenta una capa de terra inestable. La part superior i la cara sud estan cobertes de vegetació.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08038A002000570000MJ
  Marta Lloret Blackburn

  Pont d'un sol tram que salva la riera de Campins. Només és visible l'ull de la cara nord, format per un arc de mig punt de maó pla. A banda i banda de l'arc el mur està atalusat. Les parets són de pedra irregular lligada amb argamassa. La part del tauler es troba coberta de terra i vegetació, com la cara sud, que no és visible.

  Va ser construït pels Masó per anar als camps que tenien a l'altre costat de la riera.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.