L'Hostal Campins

  Vallès Oriental
  Pl. de la Vila, 6

  Coordenades:

  41.72458
  2.4634
  455369
  4619336
  08039-49
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  5496022DG5159N0001JH
  Marta Lloret Blackburn

  Edifici cantoner de planta basilical i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis s'obre amb dos portals descentrats, d'arc escarser arrebossat, entre els quals hi ha finestres d'arc pla arrebossat. Al primer pis, aliniats amb el portal, hi ha dos finestrals d'arc pla amb sortida a balcons de baranes forjades. Entre aquests també s'intercalen finestres d'arc pla arrebossat. El nivell de les golfes presenta dos finestrals amb sortida a un balcó corregut. A la façana lateral hi ha diverses obertures d'arc pla arrebossat, així com tres espitlleres. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color cru.

  També és coneguda com Can Perepoch.

  Va ser construït per la família Perepoc, motiu pel qual també es coneix com Can Perepoc. La primera referència documental de l'hostal es correspon al cens de l'any 1879, on consta com a Hostal Nou. Era un lloc de parada per la gent que es dirigia a Santa Fe, així com pels tuberculosos que venien al Montseny a recobrar la salut.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.