Cal Carnisser Campins

  Vallès Oriental
  Pl. de la Vila, 2

  Coordenades:

  41.72474
  2.46334
  455364
  4619354
  08039-50
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  5496014DG5159N0001KH
  Marta Lloret Blackburn

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular i una sola crugia. Consta de planta baixa i pis i té la coberta dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc pla arrebossat inserit dins un arc escarser, sobre el qual hi ha un portal d'arc pla arrebossat amb sortida a un balcó de baranes forjades. L'edifici està rematat per una cornisa. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color blanc.

  La primera referència documental d'aquesta casa data de l'any 1917. Era propietat dels Pons, que la tenien arrendada a Socors Riera. L'any 1924 la va comprar en Francisco Montasell, que al cap d'uns anys hi va obrir una carnisseria. Aquesta es va mantenir fins a mitjans de la dècada de 1980, tot i que pertany a la mateixa família.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.