Habitatge de la plaça de la Vila, 1 Campins

  Vallès Oriental
  Pl. de la Vila, 1

  Coordenades:

  41.72475
  2.4633
  455361
  4619355
  08039-51
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  5496015DG5159N0001RH
  Marta Lloret Blackburn

  Edifici cantoner de planta rectangular i una sola crugia. Consta de soterrani, planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc pla arrebossat inserit dins un arc escarser, sobre el qual hi ha un portal d'arc pla arrebossat amb sortida a un balcó de baranes forjades. L'edifici està rematat per una cornisa. La façana de ponent queda descoberta davant d'un fort desnivell sobre la riera de Campins. En aquesta part hi ha adossat un cos amb una terrassa transitable a sobre, a la qual s'accedeix des d'un portal d'arc rebaixat ceràmic i des del pati frontal de la casa. Sota d'aquesta, corresponent al soterrani, hi ha un altre portal d'arc rebaixat ceràmic. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color blanc, excepte una part que ha estat repicada a la façana lateral i el nivell inferior, que és de pedra vista.

  Aquesta casa ha rebut diferents anys al llarg de la seva història. Podria correspondre's amb ca la Gravada o ca la Laia, que ja existia a mitjans del segle XIX. Com la casa del costat, Cal Carnisser, pertanyia a la família Pons. Durant el primer terç del segle XX hi van viure dues mestres. Entre el 1940 i 1948 hi va viure una tal Llúcia, pel que la casa es va passar a conèixer com ca la Llúcia. En l'actualitat pertany a la mateixa propietat de Can Sura.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.