Can Parroqui Campins

  Vallès Oriental
  Sota Can Pere Poc
  Davant la casa hi ha un camí sense pavimentar que descendeix fins al Veïnat de Dalt.

  Coordenades:

  41.73565
  2.47369
  456232
  4620560
  08039-52
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVIII
  Dolent
  Es troba en estat ruïnós.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Difícil
  Sense ús
  Privada
  08038A002000330000MH
  Marta Lloret Blackburn

  Masia en estat ruïnós de la qual se'n reconeix la planta quadrangular. Manté els murs perimetrals de considerable alçada, pel que encara és visible que la coberta era a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. Tot i el mal estat que presenta, encara s'observa part de la distribució interior. A la que hauria estat la façana principal es conserven dues petites finestres amb llinda de fusta, brancals ceràmics i ampits de pedra. En un extrem de la mateixa façana hi havia adossat un cobert de planta quadrangular. L'aparell dels murs és de pedra irregular lligada amb argamassa. A pocs metres de la façana posterior hi ha les restes d'una bassa amb safareig, que s'omplia amb l'aigua d'una font.

  L'any 1786 hi ha documentada la Parròquia, propietat de Pere Pujadas. No figura en cap cens, pel que a principi del segle XX ja devia estar abandonada. Actualment es troba dins la propietat de Can Canal.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.